به نام خدا

شاخص ترین انتظارات از مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم

کمیسیون فرهنگی

 

برنامه شاخص 1:

توجه به ضرورت ترویج فرهنگ کار و تلاش به عنوان پیش زمینه توسعه اقتصادی و تبیین علم و پژوهش به عنوان الزامات عزت و قدرت کشور

 

برنامه شاخص 2:

توجه به فرهنگ سازی در تبیین الگوی مصرف و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و موضوع امید و نگاه خوشبینانه به آینده در همه عناصر فرهنکی کشور اعم از صدا و سیما و رسانه های دیجیتال و سینما و تئاتر و ...

 

برنامه شاخص 3:

شناسایی و معرفی هویت فرهنگی کشور و تبیین استراتژی پویا و فراگیر فرهنگی و هنری کشور در حوزه داخل و خارج (از قبیل ساخت سریال ها و فیلم های سینمایی تاریخی و موسیقی سنتی و مدرن و ...)