به نام خدا

شاخص ترین انتظارات از مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

برنامه شاخص 1:

 • هدف گذاری برای افزایش 6 برابری ارزش (ارزی) محصولات کشاورزی تولیدی کشور در 10 سال آینده با رویکرد بهبود بهره وری و استفاده از دانش و فناوری و آموزش و فرهنگ سازی و توجه ویژه به ضرورت امکان دائمی صادرات محصولات کشاورزی
 • توجه و تاکید بر ایجاد امنیت غذایی در کشور با خودکفایی در تولید برنج، گندم، دانه های روغنی، خوراک دام و طیور، پنبه و گوشت گوسفندی با تکیه بر بهبود بهره وری و دانش و فناوری روز

 

برنامه شاخص 2:

 • توجه به آب های شیرین موجود در بستر خلیج فارس و آب های ژرف و آب های مرزی و استفاده مناسب از این منابع
 • استفاده از ظرفیت شیرین سازی آب برای تامین آب موردنیاز در مناطق کم آب بویژه استان های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان


برنامه شاخص 3:

  • برنامه ریزی مناسب برای مهار آبهای روان و جلوگیری از خروج روان آب ها از کشور
  • برنامه ریزی مناسب برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی علیرغم افزایش تولید در این بخش
  • برنامه ریزی برای توسعه کشت گلخانه ای به منظور کاهش قیمت تمام شده و صرفه جویی در مصرف آب و سم و کود و ایجاد مشاغل پایدار و تمام وقت (بجای مشاغل فصلی) در این حوزه
  • توجه به شبکه سازی منابع آبی کشور به منظور استفاده مناسب در محل مناسب

   

  برنامه شاخص 4 :

  • اختصاص بخشی از آب های کشور به منور حفظ و احیای تالاب ها و بازگشت ذخایر به منابع و سفره های زیرزمینی
  • توجه به بیابان زدایی با کشت گونه های مقاوم
  • توجه به حفظ مراتع و بهبود وضعیت آن ها با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره برداری هوشمند از مراتع به منظور کاهش قیمت تمام شده گوشت گوسفندی
  • جلوگیری از ورود پساب فاضلاب به منابع آبی با گسترش سامانه های هدایت و پالایش فالاب و استفاده از پساب حاصله
  • برنامه ریزی جامع برای مدیریت پسماند و به حداقل رساندن تولید زباله و موضوع تفکیک زباله از مبدا و استفاده از روش های گیاه پالایی در بازیافت زباله های تر
  • کنترل جدی آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی و تهیه برنامه جامع جایگزینی سوخت های پاک به منظور کنترل آلودگی هوا بویژه در شهرهای بزرگ و الزام جدی به استفاده از فیلتر برای جلوگیری از انتشار آلودگی ها