خلاصه دستاوردهای بکوجا در سال 1399-قسمت چهارم-تحقیق و توسعه

 

خلاصه دستاورد های بکوجا در سال 1399-قسمت چهارم

بخش تحقیق و توسعه


توسعه اقتصادی بدون تکیه بر دانش و فناوری روز مسلما تحقق نخواهد یافت و بسیاری از تولیدات امروز با گذشت زمان و در صورت عدم بهره‌مندی از دانش و فناوریِ روز، مزیت خود را از دست خواهند داد و مشکلات متعدد بیکاری و تامین معاش برای مردم را به دنبال خواهد داشت. از این رو توجه به دانش و فناوری و به کار گیری آن در تولید تنها راه دستیابی به توسعه اقتصادی و سهم گیری از اقتصاد جهانی می‌باشد.


برهمین اساس بکوجا مصمم است تا از یک سو با ایجاد شبکه ملی- مردمی در سراسر کشور به تولیدکنندگان دسترسی یابد و از سوی دیگر با ایجاد شبکه ملی علم و فناوری در میان محققین و مراکز پژوهشی کشور، نسبت به برقراری ارتباط بدون واسطه میان این دو گروه اقدام و زمینه را برای توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر تولیدات متکی به دانش و فناوری فراهم نماید.


بدین منظور بخش تحقیق و توسعه بکوجا با استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان و زیرساخت های پژوهشی کشور درصدد تعریف پروژه های کاربردی برای اشتغال آینده جوانان در حال تحصیل، به کارگیری دانش اساتید برای حل مشکلات فنی تولید و استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی برای تعریف مشاغل با ارزش افزوده بالا که غالبا متکی بر دانش و فناوری هستند می باشد.


در این راستا در سال 1399 متناسب با دانشجویانی که علاقمندی خود را اعلام نموده اند چندین پروژه پایه در حوزه "خانه و شهرک خودکفا"، "استعدادسنجی"، "مطالعات دارویی"، "تجهیزات پزشکی"، مدیریت منابع آب" و "خودکفایی در تولید محصولات زراعی" تعریف و  در حال انجام می باشد.شرح خدمات تهیه شده برای این پروژه ها به شرح زیر است:

 
  1. شهرک و خانه خودکفا

ردیف

شرح

مسئول

اقدامات

1

گردآوری اطلاعات و سوابق کارهای مشابه در ایران

عمومی


2

گردآوری اطلاعات و سوابق کارهای مشابه در جهان

زبان- پلیمر


3

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید ساختمان پیش ساخته با حداقل تبادل حرارتی تجربه دارند

عمران- پلیمر


4

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید آبگرم کن های خورشیدی تجربه دارند

مکانیک- برق- عمران


5

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید پنل های خورشیدی تجربه دارند

برق- مکانیک


6

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید توربین های بادی تجربه دارند

برق- مکانیک


7

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های تولید آب از بخار آب موجود در هوا تجربه دارند

برق- مکانیک


8

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های آب شیرین کن تجربه دارند

برق- مکانیک


9

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های تصفیه آب و فاضلاب تجربه دارند

برق- مکانیک- پلیمر


10

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های اتوماسیون بازشوهای ساختمان تجربه دارند

برق- کامپیوتر- مکانیک- عمران


11

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید دستگاه های زباله سوز تجربه دارند

برق- مکانیک- محیط زیست


12

انجام مطالعات و دسته بندی اقلیمی ایران برای تیپ بندی انواع خانه ها و شهرک های خودکفا و تجهیزات متناسب

جغرافیا- محیط زیست- معماری- عمران- برق- مکانیک- شهرسازی


13

طراحی چند تیپ خانه و شهرک خودکفا در هر اقلیم با لحاظ ملاحظات اقلیمی در هر منطقه به لحاظ معماری و نوع مصالح مصرفی و سایر جزئیات

معماری- عمران- برق- مکانیک


14

تدوین ضوابط مکان یابی ساخت خانه و شهرک خودکفا به لحاظ مقابله با بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله و طوفان و... و تامین نیازهای زیرساختی همچون حمل و نقل، راه ارتباطی و شبکه تلفن همراه و اینترنت و حداکثر فاصله با مراکز بهداشتی- درمانی و اورژانس و پلیس و شهرها و مسایل اجتماعی و ...

عمران- برق- مکانیک- معماری- شهرسازی- حمل و نقل- پلیمر- محیط زیست- جامعه شناسی- جغرافیا


15

تدوین ضوابط لازم برای ایجاد بستر قانونی جهت ساخت خانه و شهرک خودکفا و پیش بینی ملاحظات حقوقی مرتبط و تعیین تکلیف مالکیت زمین

شهرسازی- حقوق- عمران- معماری- برق- مکانیک


16

احداث یک نمونه خانه خودکفا با مشارکت شرکت های تامین کننده ساختمان، آبگرم کن خورشیدی، انرژی خورشیدی، انرژی باد، تامین آب موردنیاز از رطوبت هوا، آب شیرین کن، تصفیه فاضلاب، زباله سوز و اتوماسیون بازشوها

شرکت های تامین کننده


17

انجام آزمایشات لازم بر روی ساختمان نمونه احداثی و اعمال اصلاحات احتمالی مورد نیاز در مستندات تولیدی

عمران- برق- مکانیک- معماری


18

برآورد هزینه ساخت و ارزیابی اقتصادی هر تیپ از خانه ها و شهرک ها در هریک از اقلیم ها

عمران- برق- مکانیک- معماری


19

برآورد هزینه های سالیانه تعمیر و نگهداری برای 25 سال آینده

عمران- برق- مکانیک- معماری


20

جمع بندی و تولید گزارشات خروجی نهایی

عمران- برق- مکانیک- معماری


 

 

  1. مطالعات دارویی

شرح خدمات جمع آوری اطلاعات تولید مواد موثره دارو در ایران و جهان


ردیف

شرح

تخصص

نفر-ساعت

زمان اجرا (روز)1

جمع آوری و دسته بندی لیست داروها

داروسازی

2

1


2

تعیین ماده موثره داروها

داروسازی

5

2


3

دسته بندی داروها براساس مواد موثره

داروسازی

5

2


4

تعیین نحوه تهیه انواع مواد موثره دارو به لحاظ ماده اولیه (عصاره گیاهان دارویی )

داروسازی- شیمی

15

5


5

تعیین نحوه تهیه انواع مواد موثره دارو به لحاظ تجهیزات تولید

داروسازی- شیمی

15

5


6

تعیین میزان مواد اولیه موردنیاز برای هر واحد وزنی ماده موثره

داروسازی- شیمی

15

5


7

تعیین میزان مصرف ماده موثره برای تولید هر عدد دارو

داروسازی- شیمی

15

5


8

تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشور

داروسازی

15

5


9

تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشورهای همسایه

داروسازی

30

10


10

تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشورهای توسعه یافته

داروسازی

30

10


11

تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشورهای جهان

داروسازی

10

4


12

تعیین میزان تولید مواد اولیه هر نوع ماده موثره در کشور

داروسازی- شیمی

30

10


13

تعیین میزان کسری تولید هر نوع ماده موثره دارو برای تامین نیاز داخلی کشور

داروسازی- شیمی

10

4


14

تعیین میزان کسری تولید هر نوع ماده اولیه مواد موثره دارو برای تامین نیاز داخلی کشور

داروسازی- شیمی

10

4


15

تعیین کشورهای اصلی تولید ماده موثره هر دارو در جهان و سهم هر کدام در تولید مواد موثره

داروسازی- شیمی

15

5


16

تعیین کشورهای اصلی تولید ماده اولیه ماده موثره هر دارو در جهان و سهم هر کدام در تولید ماده اولیه مواد موثره

داروسازی- شیمی

15

5


17

تعیین قیمت تمام شده تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در ایران

داروسازی- شیمی

30

10


18

تعیین قیمت تمام شده تولید مواد موثره دارو در ایران

داروسازی- شیمی

30

10


19

تعیین قیمت تمام شده تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در جهان

داروسازی- شیمی

30

10


20

تعیین قیمت تمام شده تولید مواد موثره دارو در جهان

داروسازی- شیمی

30

10


21

بررسی امکان تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در ایران به لحاظ اقلیمی و تکنولوژی تولید

شیمی- کشاورزی- ؟

30

10


22

تهیه لیست شرکت های تولید کننده دارو در کشور و نوع و میزان داروی تولید سالانه آنها

داروسازی- شیمی

30

10


23

تهیه لیست بزرگترین تولیدکنندگان دارو در جهان و نوع و میزان تولید سالانه آنان

داروسازی- شیمی

20

7


24

معرفی مواد اولیه مواد موثره (دارو) قابل تولید در ایران و میزان تولید آن برای تامین نیاز داخل و نحوه تولید و مناسب ترین محل برای تولید آن ها

داروسازی- شیمی- کشاورزی

30

10


25

معرفی مواد موثره قابل تولید در ایران و میزان تولید آن برای تامین نیاز داخل و نحوه تولید و مناسب ترین محل برای تولید آن ها

داروسازی- شیمی- کشاورزی

30

10


26

ارائه گزارش مقایسه قیمت تمام شده مواد اولیه تولید مواد موثره دارو در ایران و جهان

داروسازی- شیمی

20

7


27

ارائه گزارش مقایسه قیمت تمام شده مواد موثره دارو در ایران و جهان

داروسازی- شیمی

20

7


28

ارائه گزارش از سرمایه گذاری موردنیاز جهت تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در کشور به تفکیک نوع ماده اولیه

داروسازی- شیمی

10

3


29

ارائه گزارش از سرمایه گذاری موردنیاز جهت تولید مواد موثره دارو در کشور به تفکیک نوع ماده موثره

داروسازی- شیمی

10

3


30

جمع بندی و نتیجه گیری

داروسازی- شیمی

10

3


 

 

  1. تجهیزات پزشکی

ردیف

شرح

تخصص

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

نفر-ساعت

زمان اجرا (روز)

1

تهیه فهرستی از تجهیزات پزشکی مورد استفاده در کشور در همه رشته ها از جمله آزمایشگاه، تصویربرداری، معاینات پزشکی، چشم پزشکی، اتاق عمل، دندان پزشکی، قلب، روده و معده، کلیه و ... و تعیین وجود یا عدم وجود نمونه تولید داخل برای آن

مهندسی پزشکی

99/10/13

99/11/12

150

30

2

تعیین انواع تخصص های به کار رفته در تولید هریک از تجهیزات شناسایی شده (مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی صنایع، مهندسی متالورژی و ...)

مهندسی پزشکی

99/10/13

99/11/12

30

30

3

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی در ایران تجربه دارند (حداکثر 100 شرکت)

مهندسی پزشکی

99/11/01

99/12/29

300

60

4

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی مهمترین شرکت های خارجی که در زمینه تولید انواع تجهیزات پزشکی فعالیت دارند (حداکثر 100 شرکت)

مهندسی پزشکی

1400/01/03

1400/02/31

300

60

5

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی مهمترین متخصصین و دانشمندان و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور که دارای تخصص های موردنیاز در زمینه تولید انواع تجهیزات پزشکی می باشند (20 رشته و 5 متخصص در هر رشته و 20 مرکز پژوهشی)

مهندسی پزشکی

1400/02/01

1400/03/29

300

60

6

برآورد اولیه از میزان سرمایه گذاری موردنیاز، قیمت هریک از تجهیزات در بازار جهانی، و تعداد نیاز به انواع تجهیزات پزشکی شناسایی شده در هر سال در داخل و کشورهایی که امکان صادرات به آنها وجود دارد (حداکثر 300 تجهیز)

مهندسی پزشکی

1400/03/01

1400/04/29

300

60

7

دسته بندی تجهیزات شناسایی شده در 4 گروه از نظر سهولت در ساخت (نسبتا آسان، نیمه دشوار، دشوار، خیلی دشوار)

مهندسی پزشکی

1400/04/30

1400/04/31

10

2

8

تهیه لیست اولویت بندی ساخت انواع تجهیزات پزشکی براساس تلفیق هزینه ساخت ، قیمت فروش (حاشیه سود)و تعداد مصرف سالیانه و سهولت در ساخت

مهندسی پزشکی

1400/05/01

1400/05/06

30

6

9

انتخاب اولین تجهیز موردنظر برای ساخت

مهندسی پزشکی

1400/05/07

1400/05/11

20

5

10

تعیین ساختار حقوقی و نحوه تامین مالی و نحوه فروش تجهیز تولیدی

مهندسی پزشکی

1400/05/12

1400/05/16

20

5

11

انتخاب اعضاء تیم ساخت تجهیز اعم از افراد و کاخانجات و سرمایه گذاران و مصرف کنندگان (مشتریان)

مهندسی پزشکی

1400/05/17

1400/06/15

150

30

12

انجام فرآیند تولید نمونه

مهندسی پزشکی

 

 

 

 

13

انجام تست ها و اصلاحات مورد نیاز جهت دریافت تاییدیه های لازم

مهندسی پزشکی

 

 

 

 

14

تولید صنعتی

مهندسی پزشکی

 

 

 

 

 

 

  1. شرح خدمات تهیه بانک اطلاعات اراضی کشاورزی و باغی ایران و منطقه بندی کشت و تعیین سیستم آبیاری مناسب و نحوه بهینه تامین منابع آب مورد نیاز برای کشت 45 نوع محصول زراعی و باغی ایران براساس آخرین تجربیات ایران و جهانردیف

شرح

تخصص

نفر-ساعت

زمان اجرا (روز)1

گردآوری اطلاعات مربوط به منابع آبی کشور - بارش ها

مدیریت منابع آب

10

30


2

گردآوری اطلاعات مربوط به منابع آبی کشور - ظرفیت سدها

مدیریت منابع آب

10

30


3

گردآوری اطلاعات مربوط به منابع آبی کشور - رودخانه ها

مدیریت منابع آب

30

30


4

گردآوری اطلاعات مربوط به منابع آبی کشور - منابع زیرزمینی

مدیریت منابع آب

30

30


5

پیاده سازی منابع آبی بر روی نقشه کشور GIS

مدیریت منابع آب + GIS

موجود

30


6

گردآوری اطلاعات مربوط به آب موردنیاز برای کشت محصولات مختلف کشاورزی (باغی و زراعی)

کشاورزی (زراعت - باغبانی- آبیاری و زهکشی)

35

30


7

گردآوری اطلاعات وسعت، مالکیت، شماره تماس، نام کشاورز، نوع کشت و سیستم آبیاری انواع محصولات کشاورزی در کلیه اراضی کشاورزی ایران (باغی و زراعی)

کشاورزی (زراعت - باغبانی- آبیاری و زهکشی)

1000

93


8

پیاده سازی اطلاعات پراکندگی جغرافیایی انواع سیستم آبیاری محصولات کشاورزی در کلیه اراضی کشاورزی ایران (باغی و زراعی) بر روی نقشه کشور GIS

GIS

100

80


9

گردآوری اطلاعات مربوط به مصرف آب کشاورزی- از بارش ها

مدیریت منابع آب

30

30


10

گردآوری اطلاعات مربوط به مصرف آب کشاورزی- از سدها

مدیریت منابع آب

30

30


11

گردآوری اطلاعات مربوط به مصرف آب کشاورزی- از رودخانه ها

مدیریت منابع آب

30

30


12

گردآوری اطلاعات مربوط به مصرف آب کشاورزی- از منابع زیرزمینی

مدیریت منابع آب

30

30


13

پیاده سازی اطلاعات نحوه تامین آب مصرفی برای تولید انواع محصولات کشاورزی (باغی و زراعی) بر روی نقشه کشور GIS

مدیریت منابع آب + GIS

50

30


14

گردآوری اطلاعات مربوط به روش های نوین آبیاری در جهان

مدیریت منابع آب + زراعت + باغبانی + آبیاری و زهکشی)

50

30


15

گردآوری اطلاعات مربوط به متوسط مصرف آب برای تولید انواع محصولات کشاورزی با توجه به اقلیم محل تولید

مدیریت منابع آب

50

30


16

گردآوری اطلاعات مربوط به نحوه کاهش مصرف آب برای تولید انواع محصولات کشاورزی در ایران و جهان

مدیریت منابع آب + زراعت + باغبانی + آبیاری و زهکشی)

100

60


17

گردآوری اطلاعات مربوط به برنامه ها و طرح های دولت برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران

مدیریت منابع آب + زراعت + باغبانی + آبیاری و زهکشی)

50

30


18

بازدید میدانی از نحوه آبرسانی و میزان مصرف آب در  10 منطقه کشور که بیشترین تولید محصولات کشاورزی در آنها متمرکز است.

مدیریت منابع آب + زراعت + باغبانی + آبیاری و زهکشی)

100

15


19

بازدید میدانی از 5 منطقه ای که به دلیل خشکسالی های اخیر، فعالیت کشاورزی در آنها مختل شده است

مدیریت منابع آب + زراعت + باغبانی + آبیاری و زهکشی)

50

10


20

ارائه پیشنهاد برای نحوه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی برای تولید هر محصول بطور جداگانه

مدیریت منابع آب + زراعت + باغبانی + آبیاری و زهکشی)

100

45


21

ارائه منطقه بندی و سیستم آبیاری مناسب در هر منطقه و نیز معرفی نحوه تامین آب موردنیاز از منابع مختلف (بارش، سدها، رودخانه ها و منابع زیرزمینی) برای تولید انواع محصولات کشاورزی با توجه به اقلیم، وسعت اراضی کشاورزی، تجربه کشاورزان و میزان منابع آب موجود در هر منطقه با لحاظ خودکفایی در تولید گندم، برنج، جو، جو دامی، دانه های روغنی، ذرت دانه ای و علوفه ای، یونجه، سویا، چغندرقند، نیشکر، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار، نخود، لوبیا، عدس، لپه، پنبه، هندوانه، خربزه، کدو، هویج، سبزیجات، چای و محصولات باغی (گردو، بادام، پسته، سیب، انگور، خرما، پرتقال، نارنگی، انواع مرکبات، آلو، هلو، شفتالو، گیلاس، آلبالو، انار، انجیر،زردآلو، قیسی، گلابی، موز، انبه) در محیط GIS

مدیریت منابع آب + زراعت + باغبانی + آبیاری و زهکشی + GIS

300

60
 
  1. خدمات حوزه صنعت: مطالعات و الویت بندی ساخت لوازم خانگی

ردیف

شرح

زمان انجام
نفر-ساعت

حداقل تعداد افراد موردنیاز

تخصص افراد

زمان اجرای کار
(روز)

1

مراجعه به کارخانه تولید محصول نهایی

3

2

صنایع

2

2

تهیه لیست قطعات و اجزایی که از بیرون تهیه و در کارخانه مونتاژ می شود

1

2

صنایع

2

3

تهیه لیست قطعات و اجزایی که در کارخانه تولید می شود

1

2

صنایع

2

4

تهیه لیست تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در تولید

1

2

صنایع

2

5

تهیه ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

6

تهیه زمان موردنیاز برای تولید هر قطعه توسط هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

7

تعداد اپراتورهای هر دستگاه

0.25

2

صنایع

2

8

بررسی تولید داخل یا وارداتی بودن هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

9

بررسی میزان استفاده از قطعات وارداتی در تولید هر یک از تجهیزات تولید داخل

0.5

2

صنایع

2

10

قیمت هر یک از دستگاه ها و تجهیزات

0.5

2

صنایع

2

11

ظرفیت و تعداد تولید محصول نهایی در 5 سال گذشته به تفکیک سال

1

2

صنایع

2

12

تفاوت این کارخانه با کارخانه های مشابه و دارای برند

1

2

صنایع

2

13

مطالعه تطبیقی، جمع بندی و نتیجه گیری

10

2

صنایع

2

 

جمع

20.75

 

 

 

14

مراجعه به کارخانه تولید قطعات مونتاژی

3

2

صنایع

2

15

تهیه لیست قطعات و اجزایی که از بیرون تهیه و در کارخانه مونتاژ می شود

1

2

صنایع

2

16

تهیه لیست قطعات و اجزایی که در کارخانه تولید می شود

1

2

صنایع

2

17

تهیه لیست تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در تولید

1

2

صنایع

2

18

تهیه ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

19

تهیه زمان موردنیاز برای تولید هر قطعه توسط هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

20

تعداد اپراتورهای هر دستگاه

0.25

2

صنایع

2

21

بررسی تولید داخل یا وارداتی بودن هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

22

بررسی میزان استفاده از قطعات وارداتی در تولید هر یک از تجهیزات تولید داخل

0.5

2

صنایع

2

23

قیمت هر یک از دستگاه ها و تجهیزات

0.5

2

صنایع

2

24

ظرفیت و تعداد تولید محصول نهایی در 5 سال گذشته به تفکیک سال

1

2

صنایع

2

25

تفاوت این کارخانه با کارخانه های مشابه و دارای برند

1

2

صنایع

2

26

مطالعه تطبیقی، جمع بندی و نتیجه گیری

10

2

صنایع

2

 

جمع

20.75

 

 

 

27

مراجعه به کارخانه تولید تجهیزات

3

2

صنایع

2

28

تهیه لیست قطعات و اجزایی که از بیرون تهیه و در کارخانه مونتاژ می شود

1

2

صنایع

2

29

تهیه لیست قطعات و اجزایی که در کارخانه تولید می شود

1

2

صنایع

2

30

تهیه لیست تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در تولید

1

2

صنایع

2

31

تهیه ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

32

تهیه زمان موردنیاز برای تولید هر قطعه توسط هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

33

تعداد اپراتورهای هر دستگاه

0.25

2

صنایع

2

34

بررسی تولید داخل یا وارداتی بودن هر دستگاه

0.5

2

صنایع

2

35

بررسی میزان استفاده از قطعات وارداتی در تولید هر یک از تجهیزات تولید داخل

0.5

2

صنایع

2

36

قیمت هر یک از دستگاه ها و تجهیزات

0.5

2

صنایع

2

37

ظرفیت و تعداد تولید محصول نهایی در 5 سال گذشته به تفکیک سال

1

2

صنایع

2

38

تفاوت این کارخانه با کارخانه های مشابه و دارای برند

1

2

صنایع

2

39

مطالعه تطبیقی، جمع بندی و نتیجه گیری

10

2

صنایع

2

 

 

 

 

 

 

  1. تهیه بانک اطلاعات 1-دامداریها 2-گاوداری ها 3-مزارع کشاورزی 4-باغ ها 5-کارخانجات نساجی 6- کارخانجات تولید لوازم خانگی 7-کارخانجات تولید قطعات خودرو 8-کارخانجات تولید مصالح ساختمانی 9- 

 

ردیف

شرح

مراجعه به وزارتخانه ها (نفر)

نمایندگان استانی

نمایندگان شهرستانی

نمایندگان بخشی

نمایندگان روستایی

زمان اجرای کار
(روز)

1

دریافت لیست دامداری ها و گاوداری ها و مراکز پرورش طیور و کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و کشتارگاه های کشور از وزارت جهاد کشاورزی

1

 

 

 

 

 

2

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی از واحدهای تولیدی، مذاکره با تولیدکنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

1071

 

 

3

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

1071

 

 

4