شبکه ملی-مردمی بکوجا

به نام خدا

شبکه ملی-مردمی بکوجا

(سیدعلی لطفی زاده 1399/04/06)


 اقتصاد مردمی از مهمترین دغدغه های سال های اخیر در کشور بوده و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برخی قوانین تصویب شده نیز به این موضوع اشاره گردیده است، لیکن آنچه در عمل می بینیم فاصله بسیار زیادی با این سیاست ها و قوانین دارد و تفاوت آشکاری بین شرایط اقتصاد کشور در قبل و بعد از ابلاغ این سیاست ها و قوانین دیده نمی شود.


بکوجا معتقد است که مردمی نمودن اقتصاد مستلزم آگاه نمودن مردم از ضرورت های اقتصاد قوی و تاب آور و تعریف مشاغل مولد و مخرب در اقتصاد و دعوت از آنان برای پیاده سازی این ضرورت ها و حضور در فعالیت های مولد و پرهیز از فعالیت های مخرب و پذیرش تنگناهایی احتمالی در دوران پیاده سازی این تغییرات می باشد.


شبکه ملی-مردمی بکوجا


بکوجا در نظر دارد تا این آگاه سازی را علاوه بر استفاده از رسانه های مختلف موجود در کشور، از طریق افراد معتمد مردم در شهرها و روستاها به انجام رساند و در عین حال با فراهم نمودن شرایطی، امکان مشارکت آنان در اقتصاد کشور را فراهم نماید.


مطمئنا ایجاد این شبکه و همراهی مردم، علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور، موجب بهبود وضعیت معیشت خانوارها نیز گردیده و به مرور و با همراهی و همدلی هر چه بیشتر مردم، امکان حرکت به سوی اقتصادی سالم، قوی و تاب آور را فراهم خواهد نمود و دست آوردهای مبارکی چون کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی و رونق فعالیت های مولد و توقف فعالیت های اقتصادی مخرب را به دنبال خواهد داشت.


بکوجا مصمم است تا این شبکه براساس باورهای مردم و به صورت داوطلبانه و فارغ از معیارهای مادی و با مشارکت حداکثری مردم تشکیل و نیت اعضاء این شبکه صرفا همدلی و مشارکت در ایجاد اقتصادی سالم، قوی و تاب آور و رونق فعالیت های اقتصادی مولد و پرهیز از فعالیت های اقتصادی مخرب و پایبندی خود به این اصول و آگاه نمودن اطرافیان خود از ویژگی های چنین اقتصادی باشد ولی حاصل زحمات آنان موجب بهبود وضعیت معیشت عموم خانوارها بویژه افراد کم درآمد و کاهش فاصله طبقاتی با اقدامات داوطلبانه مردمی گردد.


شبکه ملی مردمی بکوجابرنامه بکوجا در بدو امر، تشکیل شبکه ای متناظر با ساختار اداری کشور و انتخاب نماینده ای داوطلب در هریک از استان ها، شهرستان ها، بخش ها، دهستان ها، شهرها و روستاها می باشد و در گام بعدی، افزایش تعداد نمایندگان و همراهان برای برنامه های مختلف اقتصادی از جمله تنظیم بازار، تحقق خودکفایی در کشاورزی و دام پروری، رونق تولید در بخش صنعت با اولویت تولید خودرو و پوشاک و همچنین کمک به ایجاد عدالت اقتصادی از طریق بازتوزیع ثروت در میان مردم با ترویج گردشگری داخلی و معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی و آثار تاریخی و ویژگی های اجتماعی و زیستی هر یک از روستاها و شهرهای کشور با کمک خود مردم و اهالی این روستاها و شهرها می باشد.


بکوجا بر این باور است که همه مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان، می توانند در رونق بخشی به اقتصاد کشور نقش آفرین باشند و بایستی آنان را برای این نقش آفرینی تشویق و آگاه نمود. از این رو بایستی برای هر فرد به میزانی که خود او به صورت داوطلبانه تمایل داشته باشد برنامه ریزی نمود تا زمانی ولو بسیار اندک را به همراهی با دیگران اختصاص دهد و در عین حال بهبود معیشت او در سایه هدفمند نمودن کار و تلاش او و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تضمین نمود.


اکنون امکان درخواست همکاری داوطلبانه در این حرکت مردمی از طریق سایت bekooja.com فراهم می باشد.امیدوار است تا با یاری خدای متعال و همراهی مردم عزیز و فهیم، شاهد تحقق اقتصادی سالم، مقاوم، تاب آور، بالنده و مردم محور باشیم.


مقاله مرتبط: بکوجا چیست؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *