کرمانشاه و خراسان جنوبی، بد و خوب اشتغال در سال 1398

به نام خدا

کرمانشاه و خراسان جنوبی، بد و خوب اشتغال در سال 1398

(سیدعلی لطفی زاده 1399/02/27)

    متن مقاله مرکز آمار ایران، "چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398" را منتشر نموده است. براساس این گزارش، از جمعیت حدود 83 میلیون نفری کشور در سال 1398، تعداد 61.7 میلیون نفر بالای 15 سال سن دارند و از این تعداد 27.2 میلیون نفر (44% از جمعیت بالای 15 سال) برای کار در کشور اعلام آمادگی نموده اند. از این 27.2 میلیون نفر، 23.5 میلیون نفر دارای شغل بوده که 14.7 میلیون نفر آنان شاغل تمام وقت (اشتغال با 44 ساعت و بیشتر در هفته) و 8.8 میلیون نفر آنان دارای مشاغلی با کمتر از 44 ساعت کار در هفته می باشند که از این تعداد 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و الباقی هم در حدود 6.4 میلیون نفر می باشند که تقاضایی برای اضافه نمودن ساعت کاری خود تا 44 ساعت در هفته ندارند و 3.7 میلیون نفر هم یا بیکار(2.9میلیون نفر) و یا غایب موقت (767 هزار نفر) می باشند. به این ترتیب نرخ بیکاری در کشور بدون احتساب غایبان موقت 10.7% و با احتساب آنان 13.5% بوده است.

تعریف اشتغال ناقصِ زمانی، از دید مرکز آمار ایران عبارت است از " افراد دارای اشتغـــال ناقص زمانى شامـــل تمام شاغلانى است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافى در هفته مرجع بوده اند."Major indicators of the labor market in 1398

در میان استان های کشور، استان کرمانشاه با 15.8% دارای بیشترین نرخ بیکاری و استان خراسان جنوبی با 6.9% دارای کمترین نرخ بیکاری در کشور می باشد. این اعداد بدون احتساب غایبان موقت می باشد. جدول و نمودار زیر مقایسه نرخ بیکاری در استان های مختلف را در سال های 1397 و 1398 نشان می دهد.

Major indicators of the labor market for more than 15 years in 1398


   Comparison of unemployment rate in the provinces of the country in 1398
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *