روز جهانی گردشگری

به نام خدا

روز جهانی گردشگری ، گردشگری و توسعه روستایی

فاطمه فکری 1399/07/06

متن مقاله   بر اساس تصمیم سازمان جهانی گردشگریِ سازمان ملل متحد از سال ۱۹۸۰، روز ۲۷ سپتامبرِ(6مهر) هر سال به عنوان روز جهانی انتخاب شده است. انتخاب و تصویب این روز، اتفاق مهمی در صنعت گردشگری به حساب می آید و نقطه عطفی را در گردشگری جهانی به وجود آورده است. انجام برنامه های مختلف در این روز با این اهداف صورت می گیرد: بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن نحوه تاثیرات گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در اقصی نقاط جهان.6مهر روز جهانی گردشگری
دلیل انتخاب ۲۷ سپتامبر(6مهر)  این است که در این روز، فصل سفر در نیم کره شمالی پایان می یابد و در نیمکره جنوبی آغاز می شود. در این زمان بسیاری از مردم در سراسر جهان به سفر و گشت و گذار فکر می کنند.


شعار سازمان جهانی گردشگری در سال 2020 " گردشگری و توسعه روستایی " انتخاب شده است .


نماد اماکن گردشگریدر بخشی از بیانیه این سازمان ماده که : در سال جاری این روز جهانی با تاکید بر شرایط حساس فعلی که همه کشورها دنبال بازگرداندن رونق صنعت گردشگری خود هستند با این عنوان نامگذاری شده است زیرا جوامع کوچک و روستایی هستند که این صنعت در آنها پایه‌های شغلی و اقتصادی قوی دارد.در سال ۲۰۲۰ این وظیفه بر عهده دولت‌ هست که به این بخش برای بازگشت صنعت گردشگری خود تلاش بیشتری کرده و رفته‌رفته اثرات مخرب پاندمی کرونا را رفع کنند. این اقدام یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ملل نیز خواهد بود. این مسئله با بیانیه اخیر دبیرکل سازمان ملل در این باره نیز همسو بوده است؛ جایی که وی گفت: برای جوامع کوچک، مردم بومی و بسیاری دیگر از جمعیت‌های کوچک، گردشگری وسیله‌ای برای پیشرفت و سودآوری است.روز جهانی گردشگری امسال، شانسی دوباره برای شناختن تأثیر گردشگری در شهرهای کوچک و توانایی آن برای ساخت آینده‌ای بهتر است.چمدان در فرودگاه و هواپیماپیش از این نیز گروه بکوجا تلاش خود را در جهت توزیع منابع در کشور، بر گردشگری روستایی متمرکز کرده بود و معتقد است گردشگری روستایی از طریق نفوذ و تاثیر بر کلیه جوانـب زنـدگی روستایی، آن ها را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی– اجتماعی به رشد می رساند. گردشگری روستایی در واقع شکلی از مشارکت همه اقشـار جامعه روستایی در فرآیند توسعه است چـرا کـه بـا ورود گردشـگر بـه یـک منطقه تمامی افراد ناخودآگـاه در مسـیر توسـعه قـرار مـی گیرنـد. توسـعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیتهای اقتصادی، تاثیر بسزایی در تقویـت بنیانهای اقتصادی جوامع دارد و نقش گردشگری به عنوان منبـع جدیـدی برای ایجاد اشـتغال، کسـب درآمـد، و تقویـت زیـر سـاختهـای اجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع میشود، قابل توجه می باشد .


جهان روستایی به طور کلی بخشی بسیار ارزشمند از میراث ماست که با ویژگی های منحصر به فرد خود ، هویت سرزمینش را به خوبی حمایت و منعکس می کند و گروه بکوجا با ایجاد شبکه ملی – مردمی در تمام نقاط روستایی کشور سعی دارد از میراث ملموس و ناملموس کشور عزیزمان در تمام روستاها حفاظت نموده و از این میراث برای رونق اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته ، بهره برداری نماید .
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *