چالش هاو فرصت های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک و راه کارهای پیشنهادی

به نام خدا

چالش هاو فرصت های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک و راه کارهای پیشنهادی

(خداوردی شمس 1399/02/29)

   متن مقاله صنعت نساجی در زمره بزرگترین، مهمترین و قدیمی‌ترین صنایع و جزو فعالیت های کم آب بر و پربازده جهان است که نقش تعیین کننده ای در رشد و شکوفایی صنعتی کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا ایفا نموده است، بگونه ای که کشورهای مذکور بخشی از موفقیتهای خود را مدیون گسترش این صنعت در مراحل اولیه صنعتی شدن می دانند. کاربر بودن، مرتبط بودن آن با تأمین یکی از نیازهای اساسی انسان و از همه مهمتر دانش فنی و تکنولوژی ساده برای ماشینی کردن تولید منسوجات از مهمترین خصوصیات این صنعت می باشد که سبب رشد اقتصادی و توسعه صنایع با تکنولوژی پیچیده تر را فراهم آورده است و همچنان به دلیل مزیت های اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده، بسیار مورد توجه اغلب کشورها قرار دارد. مزایای متنوع آن از جمله قدرت اشتغال‌زایی بالا، ارزآوری، تولید ثروت ملی، نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به سایر صنایع و ارزش افزوده بالا، موجب شده است که بسیاری از کشورها، صنعتی شدن خود را صرفا از صنایع نساجی و پوشاک آغاز کنند و کماکان نیز در بخش‌های دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا پیشرو باشند.