پروژه ها

استعدادیابی گروه سنی 18 تا 30 سال
تهیه مدل استعدادیابی و توانمندی سنجی و علاقه مندی یابی برای گروه سنی 18 تا 30 سال در زمینه های هوش- شخصیت- حافظه- علاقه مندی- دانش- مهارت- هنر- ورزش- شغل- ازدواج