تهیه بانک اطلاعاتی زیرساخت های کشاورزی و صنعتی کشور

تهیه بانک اطلاعاتی زیرساخت های کشاورزی و صنعتی کشور

تهیه بانک اطلاعاتی زیرساخت های کشاورزی و صنعتی کشور
مدیریت جامع و بهره ور منابع کشور، مستلزم وجود بانک های اطلاعاتی یکپارچه از زیرساخت های موجود در کشور که در طی سالیان طولانی با سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته است می باشد. بر این اساس ایجاد این بانک اطلاعات یکپارچه با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذیربط و از همه مهمتر با همکاری آحاد مردم در دستور کار قرار گرفته است.

به نام خدا

علاقمندان به همکاری در این پروژه می توانند درخواست خود را در بخش زمینه های همکاری ارائه نمایند.

مخاطب این فراخوان اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در رشته های تمامی رشته ها می باشند که ترجیحا آشنایی قابل قبولی در هر حوزه تخصصی داشته باشند. هدف از انجام این پروژه بانک اطلاعات 1-دامداریها 2-گاوداری ها 3-مزارع کشاورزی 4-باغ ها 5-کارخانجات نساجی 6- کارخانجات تولید لوازم خانگی 7-کارخانجات تولید قطعات خودرو 8-کارخانجات تولید مصالح ساختمانی متناسب با بازده اقتصادی، شرایط بازار، دانش فنی، فناوری های قابل دسترس و علاقمندی پژوهشگران می باشد.ردیف

شرح

مراجعه به وزارتخانه ها (نفر)

نمایندگان استانی

نمایندگان شهرستانی

نمایندگان بخشی

1

دریافت لیست دامداری ها و گاوداری ها و مراکز پرورش طیور و کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و کشتارگاه های کشور از وزارت جهاد کشاورزی

1

 

 

 

2

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی از واحدهای تولیدی، مذاکره با تولیدکنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

1071

3

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

1071

4

 

 

 

 

 

5

دریافت لیست مزارع و تولیدکنندگان عمده بذر و سم و کود کشور از وزارت جهاد کشاورزی

1

 

 

 

6

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی از واحدهای تولیدی و مذاکره با تولید کنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

1071

7

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

1071

8

 

 

 

 

 

9

دریافت لیست باغ های کشور از وزارت جهاد کشاورزی

1

 

 

 

10

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی از باغ ها و مذاکره با باغداران  و تکمیل اطلاعات

 

31

434

1071

11

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

1071

12

 

 

 

 

 

13

دریافت لیست واحدهای تولید نخ، پارچه و پوشاک کشور از وزارت صمت

1

 

 

 

14

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی از واحدهای تولیدی مذاکره با تولیدکنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

 

15

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

 

16

 

 

 

 

 

17

دریافت لیست واحدهای تولید لوازم خانگی کشور از وزارت صمت

1

 

 

 

18

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی از واحدهای تولیدی مذاکره با تولیدکنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

 

19

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

 

20

 

 

 

 

 

21

دریافت لیست واحدهای تولید قطعات خودرو در کشور از وزارت صمت

1

31

434

 

22

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی از واحدهای تولیدی مذاکره با تولیدکنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

 

23

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

دریافت لیست واحدهای تولید مصالح ساختمانی در کشور از وزارت صمت

1

 

 

 

26

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی از واحدهای تولیدی مذاکره با تولیدکنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

 

27

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

 

28

 

 

 

 

 

29

دریافت لیست واحدهای تولید خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات کشاورزی در کشور از وزارت صمت

1

 

 

 

30

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی از واحدهای تولیدی مذاکره با تولیدکنندگان و تکمیل اطلاعات

 

31

434

 

31

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

 

32

 

 

 

 

 

33

دریافت لیست واحدهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی خصوصی و دولتی و عمومی در کشور از وزارت علوم

1

 

 

 

34

بازدید نمایندگان استانی، شهرستانی از واحدهای علمی و پژوهشی مذاکره با مدیران و تکمیل اطلاعات

 

31

434

 

35

ورود اطلاعات به سامانه بکوجا

 

31

434

 

36

 

 

 

 

 

37

ایجاد بانک اطلاعات نیروی کار ایران