مطالعات و الویت بندی ساخت تجهیزات پزشکی

مطالعات و الویت بندی ساخت تجهیزات پزشکی

مطالعات و الویت بندی ساخت تجهیزات پزشکی
جایگاه تجهیزات پزشکی در دنیای امروز نیاز به خودکفایی در این تجهیزات در داخل ایران را به امری مهم در صنعت تبدیل ساخته است.

به نام خدا

 شرح خدمات مطالعات  و الویت بندی ساخت تجهیزات پزشکی در ادامه بارگذاری شده وعلاقمندان به همکاری در این پروژه می توانند درخواست خود را در بخش زمینه های همکاری ارائه نمایند.

مخاطب این فراخوان اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در رشته های مهندسی پزشکی، مکانیک، برق، الکترونیک، کامپیوتر، مواد، متالورژی، صنایع، فیزیک، شیمی، میکروبیولوژی، پزشکی، چشم پزشکی، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و تخصص های قلب، کلیه، داخلی، مغز و اعصاب، ارتوپدی و ... می باشند که ترجیحا آشنایی قابل قبولی با تجهیزات پزشکی در هر حوزه تخصصی داشته باشند.هدف از انجام این پروژه اولویت بندی طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی متناسب با بازده اقتصادی، شرایط بازار، دانش فنی، فناوری های قابل دسترس و علاقمندی پژوهشگران می باشد.شرح خدمات مطالعات و الویت بندی ساخت تجهیزات پزشکی

ردیف

شرح

مسئول انجام هر ردیف از شرح خدمات

تخصص

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

همکاران

نفر-ساعت

زمان اجرا (روز)

مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک

مهندسی الکترونیک

مهندسی کامپیوتر

مهندسی صنایع

مهندسی مواد

مهندسی متالورژی

فیزیک

شیمی

میکروبیولوژی

پزشکی

چشم پزشکی

دندان پزشکی

متخصص قلب

متخصص رادیولوژی

متخصص کلیه

متخصص داخلی

متخصص مغز و اعصاب

متخصص ارتوپدی

1

تهیه فهرستی از تجهیزات پزشکی مورد استفاده در کشور در همه رشته ها از جمله آزمایشگاه، تصویربرداری، معاینات پزشکی، چشم پزشکی، اتاق عمل، دندان پزشکی، قلب، روده و معده، کلیه و ... و تعیین وجود یا عدم وجود نمونه تولید داخل برای آن


مهندسی پزشکی

99/10/13

99/11/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

30

2

تعیین انواع تخصص های به کار رفته در تولید هریک از تجهیزات شناسایی شده (مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی صنایع، مهندسی متالورژی و ...)


مهندسی پزشکی

99/10/13

99/11/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

3

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی شرکت های ایرانی که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی در ایران تجربه دارند (حداکثر 100 شرکت)


مهندسی پزشکی

99/11/01

99/12/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

60

4

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی مهمترین شرکت های خارجی که در زمینه تولید انواع تجهیزات پزشکی فعالیت دارند (حداکثر 100 شرکت)


مهندسی پزشکی

1400/01/03

1400/02/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

60

5

شناسایی، ارزیابی و دسته بندی مهمترین متخصصین و دانشمندان و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور که دارای تخصص های موردنیاز در زمینه تولید انواع تجهیزات پزشکی می باشند (20 رشته و 5 متخصص در هر رشته و 20 مرکز پژوهشی)


مهندسی پزشکی

1400/02/01

1400/03/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

60

6

برآورد اولیه از میزان سرمایه گذاری موردنیاز، قیمت هریک از تجهیزات در بازار جهانی، و تعداد نیاز به انواع تجهیزات پزشکی شناسایی شده در هر سال در داخل و کشورهایی که امکان صادرات به آنها وجود دارد (حداکثر 300 تجهیز)


مهندسی پزشکی

1400/03/01

1400/04/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

60

7

دسته بندی تجهیزات شناسایی شده در 4 گروه از نظر سهولت در ساخت (نسبتا آسان، نیمه دشوار، دشوار، خیلی دشوار)


مهندسی پزشکی

1400/04/30

1400/04/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

8

تهیه لیست اولویت بندی ساخت انواع تجهیزات پزشکی براساس تلفیق هزینه ساخت ، قیمت فروش (حاشیه سود)و تعداد مصرف سالیانه و سهولت در ساخت


مهندسی پزشکی

1400/05/01

1400/05/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

6

9

انتخاب اولین تجهیز موردنظر برای ساخت


مهندسی پزشکی

1400/05/07

1400/05/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

10

تعیین ساختار حقوقی و نحوه تامین مالی و نحوه فروش تجهیز تولیدی


مهندسی پزشکی

1400/05/12

1400/05/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

11

انتخاب اعضاء تیم ساخت تجهیز اعم از افراد و کاخانجات و سرمایه گذاران و مصرف کنندگان (مشتریان)


مهندسی پزشکی

1400/05/17

1400/06/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

30

12

انجام فرآیند تولید نمونه


مهندسی پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

انجام تست ها و اصلاحات مورد نیاز جهت دریافت تاییدیه های لازم


مهندسی پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

تولید صنعتی


مهندسی پزشکی