اخبار

چهارشنبه 06مهرماه 1401-پنجاه و چهارمین جلسه هماهنگی با هلال احمر- استفاده از نتایج و دستاوردهای کارگاه آموزشی برگزار شده در استان گلستان .

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه‌وچهارمین جلسه هماهن...

چهارشنبه-30شهریور1401-پنجاه و سومین جلسه هماهنگی با هلال احمر- اظهار نظر حاضران، در خصوص قالب‏ مستندسازی فعالیت بکوجا در استان‌ها و گزارش همکاری بکوجا و هلال احمر.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و سومین جلسه هماهنگ...

پنجشنبه-24شهریور1401-چهل و نهمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – اراده جمعی برای تکمیل شبکه ملی مردمی بکوجا در هفت شهرستان استان گلستان.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری چهل و نهمین جلسه هماهنگی...

سه شنبه-22شهریور1401-هجدهمین جلسه هماهنگی استعدادسنجی در استان کرمان- توسعه استعدادسنجی در استان کرمان، با اتکاء به ظرفیت‌های بومی.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری هجدهمین جلسه هماهنگی برای...

یکشنبه-20شهریور1401-یازدهمین جلسه هماهنگی فعالیت های استعدادسنجی بکوجا – تلاش برای هم‌افزایی- حمایت ازفعالیت موسسه هدایت فراگیر استعدادهای برتر و کانون دانش‌پژوهان نخبه.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری یازدهمین جلسه هماهنگی برا...