اخبار

یکشنبه دوم شهریور 1399- خصوصیات بازار اینترنتی بکوجا
خبر شماره 155- 01/06/1399 و با حضور آقایان سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، رضا فرخی راد مدیرعامل شرکت داده پردازی احداث و مشاور افتخاری بکوجا در حوزه نرم افزار، امیرحسین مینایی مدیر اجرایی بازار بکوجا، جواد رادسعید مدیر ایجاد سامانه های بکوجا، محمدمهدی پیروزان مشاور بازاریابی بکوجا و خانم ها زهرا هاشمی و فرشته لاله به صورت ویدیویی برگزار گردید.