اخباراشتغالزایی ۲ هزار نفری کرونا در بخش مشاغل خانگی
بسیاری از مشاغل در وضعیت کرونا بیکار شدند اما از سوی دیگر در حوزه تولید ماسک، گان، اسپری ضدعفونی کننده و سایر ملزومات بهداشتی بیش از ۲ هزار شغل در حوزه مشاغل خانگی ایجاد شد.ایران وارد یک دوره جدید اقتصادی خواهدشد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم به بررسی مباحث مرتبط با تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان و به ویژه ایران پرداختند.ریزش عجیب قیمت نفت در بازار
سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی کماکان ادامه دارد. تحلیلگران معتقدند که قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ از مرز ۴۰ دلار فراتر نخواهد رفت.