زمینه های همکاری


مجموعه بکوجا جهت تکمیل کادر"فنی" و "تحقیق و توسعه" خود، از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های:

1- مهندس صنایع جهت بازدید از خط تولید کارخانجات و گردآوری اطلاعات

2-  کارشناس در رشته های روان شناسی و روان سنجی جهت  استعداد یابی و توانمندی سنجی 

دعوت به همکاری می نماید.

***

همچنین از گروه ها و افرادی که در زمینه های زیر امکان همکاری  دارند جهت  تحقیق و توسعه دعوت به همکاری می نماید

1- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت برنج با هدف افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مصرف آب و تامین نیاز داخلی (برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

2- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت گندم با هدف افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مصرف آب (برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

3- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت دانه های روغنی با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین روغن خوراکی موردنیاز کشور(برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

4- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت ذرت دانه ای با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین خوراک طیور کشور(برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

5- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت جو دامی با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین خوراک طیور کشور(برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

6- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه پرورش گوسفند با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین گوشت قرمز موردنیاز کشور از طریق ارتقای بهره وری، آموزش عوامل ذیربط و استفاده از نژادهای دوقلوزا (برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

7- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه پرورش مرغ با هدف دستیابی به بازارهای صادراتی از طریق افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده (برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

8- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه صنع(برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)
ت نساجی شامل تولید پنبه، تولید نخ، تولید و رنگامیزی پارچه و تولید انواع پوشاک با هدف تامین نیاز داخل از طریق کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت در سطح پوشاک وارداتی موجود در بازار و دستیابی به بازارهای صادراتی(برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

9- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه صنعت خودرو شامل دانش فنی، فن آوری تولید و تولید انواع خودرو با هدف تامین منصفانه نیاز داخل از طریق کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت در سطح خودروهای روز دنیا و دستیابی به بازارهای صادراتی(برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

10-  گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی شامل دانش فنی، فن آوری تولید و تولید انواع تجهیزات پزشکی با هدف اولویت بندی طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی متناسب با بازده اقتصادی، شرایط بازار، دانش فنی، فناوری های قابل دسترس (برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید)

11- دعوت به همکاری در حوزه برنامه نویسی #C و Java Script،  به منظور توسعه و پشتیبانی از سامانه های موجود و در حال تولید برای تحقق اهداف بکوجا، پذیرش تعدادی از برنامه نویسان مسلط به نرم افزارهای C# و Jana Script در دستور کار بکوجا قرار گرفته است. (برای ارسال درخواست همکاری اینجا را کلیک نمایید) 

متقاضیان محترم لازم است نسبت به تکمیل دقیق  فرم دعوت به همکاری اقدام نمایند.