زمینه های همکاری


مجموعه بکوجا جهت تکمیل کادر" فنی" و "تحقیق و توسعه" خود،از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های:

1- مهندس صنایع جهت بازدید از خط تولید کارخانجات و گردآوری اطلاعات

2-  کارشناس در رشته های روان شناسی و روان سنجی جهت  استعداد یابی و توانمندی سنجی 

دعوت به همکاری می نماید.

***

همچنین از گروه ها و افرادی که در زمینه های زیر امکان همکاری پروژه ای دارند جهت  تحقیق و توسعه دعوت به همکاری می نماید

1- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت برنج با هدف افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مصرف آب و تامین نیاز داخلی 

2- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت گندم با هدف افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مصرف آب 

3- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت دانه های روغنی با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین روغن خوراکی موردنیاز کشور

4- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت ذرت دانه ای با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین خوراک طیور کشور

5- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه کشت جو دامی با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین خوراک طیور کشور

6- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه پرورش گوسفند با هدف دستیابی به خودکفایی در تامین گوشت قرمز موردنیاز کشور از طریق ارتقای بهره وری، آموزش عوامل ذیربط و استفاده از نژادهای دوقلوزا 

7- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه پرورش مرغ با هدف دستیابی به بازارهای صادراتی از طریق افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده

8- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه صنعت نساجی شامل تولید پنبه، تولید نخ، تولید و رنگامیزی پارچه و تولید انواع پوشاک با هدف تامین نیاز داخل از طریق کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت در سطح پوشاک وارداتی موجود در بازار و دستیابی به بازارهای صادراتی

9- گردآوری آخرین وضعیت تحقیقات و نیز وضعیت موجود کشور در زمینه صنعت خودرو شامل دانش فنی، فن آوری تولید و تولید انواع خودرو با هدف تامین منصفانه نیاز داخل از طریق کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت در سطح خودروهای روز دنیا و دستیابی به بازارهای صادراتی


 

متقاضیان محترم لازم است نسبت به تکمیل دقیق  فرم دعوت به همکاری اقدام نموده و فرم تکمیل شده را با نام خود به آدرس ایمیل: bekoojaa@gmail.com ارسال نمایند.