بکوجا، با هدف معرفی مشاغل مولد و تاثیرگذار در اقتصاد کشور و در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت در دست طراحی می باشد.

انعکاس دیدگاه افراد مختلف و بازنشر ویدئوها، انیمیشن ها و موشن گرافی های دیگران در این سایت، صرفا برای آشنایی مخاطبین محترم با دیدگاه های مختلف انجام شده و به معنی تایید یا رد آنها نمی باشد.
تمام اطلاعات کاربران نزد این سایت کاملا محرمانه می باشد و ما در حفظ حریم شخضی شما کاملا متعهد هستیم.