همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان گیلان


همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان گیلان
همکار افتخاری بکوجا-آقای مهندس قدیم

       عقیل قدیم

       کارشناسی عمران-عمران، دانشگاه بوعلی همدان

       کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       متولد 1348

      زمینه همکاری: تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-  مریم فتوحی

      لیلا زاده موسی

      مهندس عمران روستایی

      متولد  1356

      زمینه همکاری: شبکه ملی مردمی بکوجا

 
همکار افتخاری بکوجا- محمد تاروردی زاده


      محمد تاروردی زاده

      کارشناس دبیری ریاضی، دانشگاه فرهنگیان رشت

      کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

      متولد 1372

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان گیلان       یاسر رزم آرا

       کارشناسی راهنمایی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان بابل

       دانشگاه فرهنگیان بابل

       متولد1376

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای تره شهرستان تالش استان گیلان       رضا جانعلی

       کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان،پردیس دکتر شریعتی ساری

       متولد 1373

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان لاهیجان استان گیلان       پوریا خوشه چین توچاهی

       کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم امام علی (ع) رشت)

       دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد واحد رشت

       متولد 1369

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش لشت نشا شهرستان رشت استان گیلان        شاهین بزرگی

        کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم

        متولد 1369

        زمینه همکاری: نماینده  بکوجا در دهستان علی آباد زیبا کنار در استان گیلان        مصطفی قاضی

        کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان . پردیس امام علی رشت 

        متولد 1372

        زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای شالما شهرستان شفت استان گیلان

همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین قوامی

        امیرحسین قوامی

        دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان  گیلان، پردیس امام علی(ع) رشت

        متولد 1378

        زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گیلک(ترشابرمحله) شهرستان تالش استان گیلان