همکاران افتخاری حوزه IT


همکاران افتخاری در حوزه IT
همکار افتخاری بکوجا- مهندس جواد رادسعید

       جواد رادسعید

       کارشناسی مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، دانشگاه آزاد اسلامی

       کارشناسی ارشد مدیریت IT، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       دکترا مدیریت IT- کسب و کار هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

       دکترا DBA -مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز آموزش عالی توسعه مدیریت سبا

       متولد 1360

       زمینه همکاری: مشاور IT بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس آرش هاشمی حسینی


      آرش هاشمی حسینی

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه شیراز

      کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه صنعتی شریف

      متولد  1347

       زمینه همکاری: مشاور بکوجا


همکار افتخار بکوجا-آقای مهندس فرخی راد

      رضا فرخی راد

       کارشناس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

       دانشکده فنی- دانشگاه تهران

       متولد 1357 

       زمینه همکاری: مشاور IT و نرم افزار و تولید کننده افتخاری سامانه مدل اقتصاد ایران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم زهرا هاشمی


زهرا هاشمی

      کارشناسی ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 

      زمینه همکاری: مسئول تهیه فلودیاگرام فعالیت های بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس علیرضا میرزایی

      علیرضا میرزایی

       کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

       کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

       دانشگاه آزاد اسلامی

       متولد 1363

       زمینه همکاری: مشاور IT و تولید کننده افتخاری سایت بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- دکتر ابراهیم امیدی

       ابراهیم امیدی

       کارشناسی مهندسی عمران-نقشه برداری، دانشگاه:خواجه نصیرالدین طوسی

       کارشناسی ارشد: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       دانشجوی دکترا: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       متولد  1360

       زمینه همکاری: مشاور IT  و ارائه دهنده افتخاری سامانه اطلاعات مکانی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      سیدامیرحسینی

       کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

       دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

       متولد 1366

      زمینه همکاری: مشاور IT و تولید کننده افتخاری سامانه فروشگاه اینترنتی سرسرا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس جدی ثانی

      کوروش جدی ثانی

      کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

      متولد  1347

      زمینه همکاری: مشاور IT

همکارافتخاری بکوجا- مهندس محمد مهدی برخوردار 

      محمد مهدی برخوردار

      کارشناسی 

      متولد 

      زمینه همکاری: مشاور IT و SEO بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سلیمانی نژاد

      آزاده سلیمانی نژاد

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه یزد

      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

      دانشجوی دکترای کارآفرینی، دانشگاه تهران

      متولد 1362

      زمینه همکاری: مشاور IT

همکارافتخاری بکوجا- سیدمحمد حسین لطفی زاده


      سید محمد حسین لطفی زاده

      دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1378

      زمینه همکاری: فعالیت IT

همکارافتخاری بکوجا- دهقان شاسا


     آقای دهقان 

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: مشاور IT

همکارافتخاری بکوجا- سیدامیر علی فروغی

      سید امیر علی فروغی

     دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی

     متولد 1379

     زمینه همکاری: تولید محتوا و سئو