همکاران افتخاری امور اقتصادی


همکاران افتخاری در امور اقتصادیهمکار افتخاری بکوجا- مهدی حیدری


مهدی حیدری

      کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

      کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور کرج

      کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده وزارت امور خارجه

      متولد 1360

      زمینه همکاری: مشاور سرمایه گذاری بکوجا

علی کیانی


      علی کیانی

      کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه

      کارشناسی ارشد

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- غلامحسین رضایی


      غلامحسین رضایی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1348

      زمینه همکاری: مشاور اقتصادی بکوجا


       سیدامین توکلانی

       دانشجوی کارشناسی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

       متولد 1377

       زمینه همکاری: بررسی اقتصاد و طراحی مدل اقتصاد ایرانهمکار افتخاری بکوجا- فاطمه لاله


      فاطمه لاله

      کارشناسی حسابداری

      دانشگاه آزاد اسلامی

      متولد 1372

       زمینه همکاری: حسابدار افتخاری بکوجامحمد مهدی پیروزان

     محمدمهدی پیروزان

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

      زمینه همکاری: مشاور مارکتینگ بکوجا

محمد مهدی لطفی زاده

     سید محمد مهدی لطفی زاده

      دانشجوی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

      متولد 1379

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا و سامانه فروشگاهی سرسرا

همکار افتخاری بکوجا- انسیه طاهری

     انسیه طاهری

      کارشناسی اقتصاد نظری

     کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

      متولد 1356

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا