همکاران افتخاری امور اجرایی

همکاران افتخاری در امور اجرایی
همکار افتخاری بکوجا-آقای مهندس قدیم

       عقیل قدیم

       کارشناسی عمران-عمران، دانشگاه بوعلی همدان

       کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       متولد 1348

      زمینه همکاری: تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس آرش هاشمی حسینی


      آرش هاشمی حسینی

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه شیراز

      کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه صنعتی شریف

      متولد  1347

       زمینه همکاری: مشاور بکوجا


همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین مینایی

      امیرحسین مینایی

       کارشناسی مهندسی برق- قدرت

       دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

       متولد 1356

       زمینه همکاری: مدیر اجرایی فروشگاه اینترنتی بکوجا با عنوان سرسرا

همکار افتخاری بکوجا- فریدون پیرلورن


      فریدون پیرلورن

      کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران

      کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه وزارت امور خارجه

      دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه علوم تحقیقات

      متولد 1358

      زمینه همکاری: مشاور گفتمان سازی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا -محمد جواد خرمی


       محمد جواد خرمی

       کارشناسی مهندسی راه و ساختمان از دترویت میشیگان امریکا

       متولد 1323

       زمینه همکاری: مشاور مدیریتی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- دکتر عباس محمدی

      عباس محمدی

      کارشناسی مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی شریف

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

      دکترای عمران- مهندسی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1343   

      زمینه همکاری: مشاور مدیریتی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس بهروز رحمانی


      بهروز رحمانی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه 

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه علم  صنعت ایران

      متولد  1355

      زمینه همکاری: مشاور مهندسی حمل و نقل بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- سید محمدرضا لطفی زاده


 

      سید محمدرضا لطفی زاده

      دانشجوی  مهندسی صنایع

      متولد 1381

      زمینه همکاری: فعالیت در امور اجرایی بکوجا