همکاران افتخاری بکوجا

"همکاران افتخاری بکوجا"


 1. 1-همکاران افتخاری در خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

 2. 2-همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا- استان مازندران

 3. 3-همکاران افتخاری در امور هنری

 4. 4-همکاران افتخاری در پروژه دارویی

 5. 5-همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان گیلان

 6. 6-همکاران افتخاری در امور اقتصادی

 7. 7-همکاران افتخاری در امور اجتماعی

 8. 8-همکاران افتخاری در گردشگری و مشاغل خانگی

 9. 9-همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان همدان

 10. 10-همکاران افتخاری در امور اجرایی

 11. 11-همکاران افتخاری در حوزه IT

 12. 12-همکاران افتخاری در حوزه رسانه و تبلیغات

 13. 13-همکاران افتخاری حوزه استعدادسنجی و روانشناسی
همکار افتخاری بکوجا-مهندس امیر عباس هاشمی سهی

        سید امیر عباس هاشمی سهی

        کارشناسی مهندسی عمران-عمران

        دانشگاه علم و صنعت

        متولد 1343

       زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس جواد رادسعید

      

       جواد رادسعید

       کارشناسی مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، دانشگاه آزاد اسلامی

       کارشناسی ارشد مدیریت IT، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       دکترا مدیریت IT- کسب و کار هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

       دکترا DBA -مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز آموزش عالی توسعه مدیریت سبا

       متولد 1360

       زمینه همکاری: مشاور IT بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-آقای مهندس قدیم

       عقیل قدیم

       کارشناسی عمران-عمران، دانشگاه بوعلی همدان

       کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       متولد 1348

      زمینه همکاری: تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس محسن سلطانی

     محسن سلطانی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران

      متولد 1346

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان مازندران

    

همکارافتخاری بکوجا- مهندس آرش هاشمی حسینی


      آرش هاشمی حسینی

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه شیراز

      کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه صنعتی شریف

      متولد  1347

       زمینه همکاری: مشاور بکوجا


همکار افتخار بکوجا-آقای مهندس فرخی راد

       رضا فرخی راد

       کارشناس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

       دانشکده فنی- دانشگاه تهران

       متولد 1357 

       زمینه همکاری: مشاور IT و نرم افزار و تولید کننده افتخاری سامانه مدل اقتصاد ایران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم زهرا هاشمی


      زهرا هاشمی

      کارشناسی ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 

      زمینه همکاری: مسئول تهیه فلودیاگرام فعالیت های بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس علیرضا میرزایی

      علیرضا میرزایی

       کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

       کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

       دانشگاه آزاد اسلامی

       متولد 1363

       زمینه همکاری: مشاور IT و تولید کننده افتخاری سایت بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهدی حیدری


      مهدی حیدری

      کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

      کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور کرج

      کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده وزارت امور خارجه

      متولد 1360

      زمینه همکاری: مشاور سرمایه گذاری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- دکتر ابراهیم امیدی

       ابراهیم امیدی

       کارشناسی مهندسی عمران-نقشه برداری، دانشگاه:خواجه نصیرالدین طوسی

       کارشناسی ارشد: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       دانشجوی دکترا: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       متولد  1360

       زمینه همکاری: مشاور IT  و ارائه دهنده افتخاری سامانه اطلاعات مکانی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین مینایی

      امیرحسین مینایی

      کارشناسی مهندسی برق- قدرت

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

      متولد 1356

      زمینه همکاری: مدیر اجرایی فروشگاه اینترنتی بکوجا با عنوان سرسرا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      سیدامیرحسینی

      کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

      متولد 1366

      زمینه همکاری: مشاور IT و تولید کننده افتخاری سامانه فروشگاه اینترنتی سرسرا

علی کیانی


      علی کیانی

      کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه

      کارشناسی ارشد

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس میثم حسینی فر

      میثم حسینی فر

      کارشناسی ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار

      دانشگاه: موسسه آموزش عالی آیندگان،مازندران -تنکابن

      متولد 1367

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- فریدون پیرلورن


      فریدون پیرلورن

      کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران

      کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه وزارت امور خارجه

      دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه علوم تحقیقات

      متولد 1358

      زمینه همکاری: مشاور گفتمان سازی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- غلامحسین رضایی


      غلامحسین رضایی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1348

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا -محمد جواد خرمی


       محمد جواد خرمی

      کارشناسی مهندسی راه و ساختمان از دترویت میشیگان امریکا

      متولد 1323

      زمینه همکاری: مشاور مدیریتی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- دکتر عباس محمدی

      عباس محمدی

      کارشناسی مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی شریف

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

      دکترای عمران- مهندسی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1343   

      زمینه همکاری: مشاور مدیریتی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس جدی ثانی

      کوروش جدی ثانی

      کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

      متولد  1347

      زمینه همکاری: مشاور IT

همکارافتخاری بکوجا- مهندس محمد مهدی برخوردار

      محمد مهدی برخوردار

      کارشناسی 

      متولد 

      زمینه همکاری: مشاور IT و SEO بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سامع

      فاطمه سامع

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه

      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه

      دکترای روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد

      زمینه همکاری: مشاور روانشناسی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس بهروز رحمانی


      بهروز رحمانی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه 

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه علم  صنعت ایران

      متولد  1355

      زمینه همکاری: مشاور مهندسی حمل و نقل بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس سعید عسگری


      سعید عسگری

      کارشناسی ریاضی

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه 

      متولد1350

      زمینه همکاری: مشاور گردشگری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- زهرا آبجام

      زهرا آبجام

      کارشناسی ارتباطات علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران شمال

      کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

      دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه آزد تهران شمال

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور امور اجتماعی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-ناهید ساریخانی

      ناهید ساریخانی

      کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رودهن

      دکترای جامعه شناسی، دانشگاه هند

      متولد

      زمینه همکاری: مشاور امور اجتماعی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سلیمانی نژاد

      فاطمه سلیمانی نژاد

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه یزد

      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

      دانشجوی دکترای کارآفرینی، دانشگاه تهران

      متولد 1362

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-وحید محمدی

      وحید محمدی

      کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

      متولد 1361

      زمینه همکاری: مشاور استعدادسنجی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مریم فتوحی

      مریم فتوحی

      کارشناسی فلسفه

      متولد  1357

      زمینه همکاری: استاد خط و مشاور هنری بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس کامبیز رحیمی

      کامبیز رحیمی

      کارشناسی مهندسی عمران از انگلستان

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

      دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 

      زمینه همکاری: مشاور تحقیق و توسعه بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس داریوش احمد زاده

      داریوش احمد زاده

      کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا


      حسام خادم صداقت

      دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی

      دانشگاه قم

      متولد 1379

      زمینه همکاری: بررسی وضع موجود دارو در ایران و جهان
      سعید عارف پناه

      دانشجوی کارشناسی  مهندسی عمران، دانشگاه کاشان

      متولد 1377

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا
      سیدامین توکلانی

      دانشجوی کارشناسی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

      متولد 1377

      زمینه همکاری: بررسی اقتصاد و طراحی مدل اقتصاد ایرانهمکار افتخاری بکوجا- خانم غلامعلیان

      فاطمه غلامعلیان

      کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه

      دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)،دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1374

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- علی متقی پور

   


      علی متقی پور

      دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه کاشان

      متولد 1376

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا


همکار افتخاری بکوجا- محمد تاروردی زاده


      محمد تاروردی زاده

      کارشناس دبیری ریاضی، دانشگاه فرهنگیان رشت

      کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

      متولد 1372

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان گیلان

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حانیه پاشایی

      حانیه پاشایی

      کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی

      کارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1373

        زمینه همکاری: مشاور مدیریت منابع آب بکوجا

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس سیدمحمد سیدعلی اکبر

      سید محمد سیدعلی اکبر

      کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1372

      زمنیه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه لاله


      فاطمه لاله

      کارشناسی حسابداری

      دانشگاه آزاد اسلامی

      متولد 1372

       زمینه همکاری: حسابدار افتخاری بکوجاهمکار افتخاری بکوجا- خانم پریسا پیرحاجاتی

      پریسا پیرحاجاتی

      دانشجوی کارشناسی روانشناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی

      متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- هما جلالی فر


       هما جلالی فر

       دانشجوی کارشناسی روانشناسی

       دانشگاه ازاد اسلامی

       متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا


    

      یاسر رزم آرا

      کارشناسی راهنمایی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان بابل

      دانشگاه فرهنگیان بابل

      متولد1376

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای تره شهرستان تالش استان گیلان  

      رضا جانعلی

      کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان،پردیس دکتر شریعتی ساری

      متولد 1373

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان لاهیجان استان گیلان      پوریا خوشه چین توچاهی

      کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم امام علی (ع) رشت)

      دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد واحد رشت

      متولد 1369  

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش لشت نشا شهرستان رشت استان گیلان     

      شاهین بزرگی

      کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم

      متولد 1369

      زمینه همکاری: نماینده  بکوجا در دهستان علی آباد زیبا کنار در استان گیلان    

      مصطفی قاضی

      کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان . پردیس امام علی رشت 

      متولد 1372

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای شالما شهرستان شفت استان گیلان

 

همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین قوامی

      امیرحسین قوامی

      دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان  گیلان، پردیس امام علی(ع) رشت

      متولد 1378

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گیلک(ترشابرمحله) شهرستان تالش استان گیلان


همکارافتخاری بکوجا- عبدالخالق دهقانزاده

       عبدالخالق دهقانزاده

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       نادر عیسی پور

       کارشناسی نقشه برداری

       متولد  1357

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بابلکنار شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       سید حشمت الله سبطی

       کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       علی قهار پور

       کارشناسی

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش گتاب شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- رضا اعزازی

       محمد ابراهیم  اعزازی

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       حمیدرضا عباس نژاد

       کارشناسی

       متولد

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان اسبوکلا بخش مرکزی شهرستان بابل استان                               مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       فریدون وحدانیان

       کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه

       متولد 

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل استان                                 مازندرانهمکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       عبداله کریمی

       کارشناسی

      متولد

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گنج افروز بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      شجاع الله ولی تبار

       کارشناسی

      متولد 

       نماینده بکوجا در شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید عیسی جهانیان

     سیدعیسی جهانی

      کاردانی مخابرات-الکترونیک 

      متولد  1348

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس قاسم پور محمدجان

     قاسم پور محمد جان

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حجت الاسلام میثم سیدی

     حجت الاسلام میثم سیدی

      کارشناسی   فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم حدیث و فقه و اصول

      متولد 

      زمینه همکاری: نماینده محترم بکوجا در بخش رودبست شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس ابوالحسن ولی پور

      ابوالحسن ولی پور

      کارشناسی

     متولد  1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      عباس بزرگر سلوکلایی

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- شعبان محمدی

      شعبان محمدی

      کارشناسی

     متولد 

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا دراستان همدان

محمد مهدی پیروزان

      محمدمهدی پیروزان

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

      زمینه همکاری: مشاور مارکتینگ بکوجا

یوسف شاه تیموری

      یوسف شاه تیموری

      کارشناسی جغرافیای برنامه ریزی

      دارای مدرک اختصاصی جایگاه سازی از تیم ries // دوره سطح یک دانش مدیران بنیاد مستضعفان ( دانشگاه شهید بهشتی) دوره مدیریت مرکز مدیریت صنعتی خراسان

      متولد 1344

      زمینه همکاری: مشاور برندینگ بکوجا

محمدصالح حجت الاسلامی

      محمدصالح حجت الاسلامی

      کاردانی گرافیک

      کارشناسی مهندسی دامپروری

      کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

      متولد 1351

      زمینه همکاری: مشاور رسانه ای بکوجا

دکتر مجید کاردار

      مجید کاردار

      دکترای کارآفرینی

      زمینه همکاری: مشاور کارآفرینی و ترویج مشاغل خانگی

محمد مهدی لطفی زاده

     سید محمد مهدی لطفی زاده

      دانشجوی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

      متولد 1379

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا و سامانه فروشگاهی سرسرا

دکتر فاطمه فکری

      فاطمه فکری

      کارشناسی مهندسی فضای سبز

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

      دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

      متولد1371

      زمینه همکاری: مشاور گردشگری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهدی عباسپور

      مهدی عباسپور

      کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه تهران

      متولد

      زمینه همکاری: گفتمان سازی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- احسان محبوبی

      احسان محبوبی

      کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

      کارشناسی ارشد مهندس مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان 

      متولد

      زمینه همکاری: فعالیت رسانه ای بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سیف الله زاده


      فاطمه سیف الله زاده

      کارشناسی آمار

      متولد1370 

      زمینه همکاری: مشاور هنری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- معصومه تاروردی زاده

      معصومه تاروردی زاده

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه غیرانتفاعی سردار جنگل رشت

      کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیر انتفاعی زنجان

      متولد 1368

      زمینه همکاری: مشاور هنری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- انسیه طاهری

      انسیه طاهری

      کارشناسی اقتصاد نظری

      کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

      متولد 1356

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- زهرا دژمان


     لیلا دژمان

      کارشناسی آمار

      متولد1352

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- سید محمدرضا لطفی زاده


      سید محمدرضا لطفی زاده

      دانشجوی  کارشناسی 

      متولد 1381

      زمینه همکاری: فعالیت در امور اجرایی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- سیدمحمد حسین لطفی زاده


      سید محمد حسین لطفی زاده

      دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1378

      زمینه همکاری: فعالیت IT

همکارافتخاری بکوجا- مهندس دهقانی


     آقای دهقانی

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: مشاور IT

همکارافتخاری بکوجا- مهندس کمیل روحانی


      کمیل روحانی

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: فعالیت رسانه ای بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- محمدجواد شفاه


      محمد جواد شفاه

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: فعالیت رسانه ای بکوجا