همکاران افتخاری بکوجا

"همکاران افتخاری بکوجا"

همکار افتخاری بکوجا-مهندس امیر عباس هاشمی سهی

        امیر عباس هاشمی سهی

        عمران-عمران

        دانشگاه علم و صنعت

        متولد 1343

        زمینه همکاری:خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس جواد رادسعید

      

       جواد رادسعید

       کارشناسی برنامه ریزی و تحلیل سیستم، دانشگاه آزادابهر

       کارشناسی ارشد مدیریت IT،سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       دکترا مدیریت IT-کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

       دکترا DBA -مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز آموزش عالی توسعه مدیریت سبا

       متولد 1360

       زمینه همکاری: IT

همکار افتخاری بکوجا-آقای مهندس قدیم

       عقیل قدیم

       کارشناسی عمران-عمران، دانشگاه بوعلی همدان

       کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       متولد 1348

       زمینه همکاری: تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس محسن سلطانی

     محسن سلطانی

      کارشناسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      کارشناسی ارشد عمران-مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران

      متولد 1346

    

همکارافتخاری بکوجا- مهندس آرش هاشمی حسینی


      آرش هاشمی حسینی

      کارشناسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه شیراز

      کارشناسی ارشد کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه صنعتی شریف

      متولد1347


همکار افتخار بکوجا-آقای مهندس فرخی راد

      رضا فرخی راد

       کارشناس کامپیوتر- نرم افزار

       دانشکده فنی- دانشگاه تهران

       متولد 1357 

       زمینه همکاری: IT

همکار افتخاری بکوجا-مهندس علیرضا میرزایی

      علیرضا میرزایی

       کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار

       دانشگاه آزاد اسلامی

       متولد 1363

       زمینه همکاری: IT

همکار افتخاری بکوجا- دکتر ابراهیم امیدی

       ابراهیم امیدی

       کارشناسی مهندسی عمران-نقشه برداری، دانشگاه:خواجه نصیرالدین طوسی

       کارشناسی ارشد: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       دانشجوی دکترا: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       متولد

       زمینه همکاری: IT

همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین مینایی

      امیرحسین مینایی

       کارشناسی برق قدرت

       دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

       متولد 1356

       زمینه همکاری: IT

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      سیدامیرحسینی

       کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار

       دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

       متولد 1366

      زمینه همکاری: IT

همکار افتخاری بکوجا- مهندس میثم حسینی فر

      میثم حسینی فر

     کارشناسی ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار

     دانشگاه: موسسه آموزش عالی آیندگان،مازندران -تنکابن

      متولد 1367

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا


       حسام خادم صداقت

       دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی

       دانشگاه قم

       متولد 1379

       زمینه همکاری: بررسی وضع موجود دارو در ایران و جهان
       سعید عارف پناه

       دانشجوی کارشناسی  عمران

       دانشگاه کاشان

       متولد 1377

       زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا
       سیدامین توکلانی

       دانشجوی کارشناسی اقتصاد

       دانشگاه 

       متولد 1377

       زمینه همکاری: بررسی اقتصاد و طراحی مدل اقتصاد ایرانهمکار افتخاری بکوجا- خانم غلامعلیان

     فاطمه غلامعلیان

     دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

     دانشگاه شهید بهشتی

     متولد 1374

     زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- علی متقی پور

   


    علی متقی پور

    دانشجوی مهندسی عمران

    دانشگاه کاشان

    متولد 1376

    زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا


همکار افتخاری بکوجا- محمد تاروردی زاده


    محمد تاروردی زاده

    کارشناس ریاضی(محض -جبر)

    دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

     متولد 1372

    زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان گیلان

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حانیه پاشایی

      حانیه پاشایی

     کارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب

     دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1373

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس سیدمحمد سیدعلی اکبر

     سید محمد سیدعلی اکبر

     کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری

     دانشگاه علم و صنعت ایران

     متولد 1374

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه لاله


    

      فاطمه لاله

      کارشناسی حسابداری

      دانشگاه آزاد اسلامی

     متولد 1372

  


همکار افتخاری بکوجا- خانم پریسا پیرحاجاتی

      پریسا پیرحاجاتی

      کارشناسی روانشناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی

      متولد 1378    

       یاسر رزم آرا

       کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان بابل. 

       دانشگاه فرهنگیان بابل

       متولد1376

       نماینده محترم بکوجا در روستای تره شهرستان تالش استان گیلان  

       رضا جانعلی

       کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

       دانشگاه فرهنگیان،پردیس دکتر شریعتی ساری

       متولد1373

       نماینده محترم بکوجا در شهرستان لاهیجان استان گیلان       پوریا خوشه چین توچاهی

       لیسانس آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم امام علی (ع) رشت)- دانشجوی

       ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد واحد رشت.

       متولد 1369  

       نماینده محترم بکوجا در بخش لشت نشا شهرستان رشت استان گیلان     

        شاهین بزرگی

        کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 

        دانشگاه قم

        متولد 1369

        نماینده محترم بکوجا در دهستان علی آباد زیبا کنار در استان گیلان    

        مصطفی قاضی

        کارشناسی علوم تربیتی

        دانشگاه فرهنگیان . پردیس امام علی رشت 

        متولد 1372

        نماینده محترم بکوجا در روستای شالما شهرستان شفت استان گیلان

 

همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین قوامی

        امیرحسین قوامی

        کارشناسی 

        دانشگاه فرهنگیان  گیلان

        متولد 1378

        نماینده محترم بکوجا در روستای گیلک(ترشابرمحله)محله شهرستان تالش استان گیلان