همکاران افتخاری بکوجا

"همکاران افتخاری بکوجا"


 1. 1-همکاران افتخاری در خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

 2. 2-همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا- استان مازندران

 3. 3-همکاران افتخاری در امور هنری

 4. 4-همکاران افتخاری در پروژه دارویی

 5. 5-همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان گیلان

 6. 6-همکاران افتخاری در امور اقتصادی

 7. 7-همکاران افتخاری در امور اجتماعی

 8. 8-همکاران افتخاری در گردشگری و مشاغل خانگی

 9. 9-همکاران افتخاری در شبکه ملی مردمی بکوجا استان همدان

 10. 10-همکاران افتخاری در امور اجرایی

 11. 11-همکاران افتخاری در حوزه IT

 12. 12-همکاران افتخاری در حوزه رسانه و تبلیغات

 13. 13-همکاران افتخاری حوزه استعدادسنجی و روانشناسی
همکار افتخاری بکوجا-مهندس امیر عباس هاشمی سهی

        سید امیر عباس هاشمی سهی

        کارشناسی مهندسی عمران-عمران

        دانشگاه علم و صنعت

        متولد 1343

       زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس جواد رادسعید

       جواد رادسعید

       کارشناسی مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، دانشگاه آزاد اسلامی

       کارشناسی ارشد مدیریت IT، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       دکترا مدیریت IT- کسب و کار هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

       دکترا DBA -مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز آموزش عالی توسعه مدیریت سبا

       متولد 1360

       زمینه همکاری: مشاور IT بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-آقای مهندس قدیم

       عقیل قدیم

       کارشناسی عمران-عمران، دانشگاه بوعلی همدان

       کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

       متولد 1348

      زمینه همکاری: تشکیل شبکه ملی-مردمی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس محسن سلطانی

     محسن سلطانی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران

      متولد 1346

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان مازندران

همکارافتخاری بکوجا- مهندس آرش هاشمی حسینی


      آرش هاشمی حسینی

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه شیراز

      کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه صنعتی شریف

      متولد  1347

       زمینه همکاری: مشاور بکوجا


همکار افتخار بکوجا-آقای مهندس فرخی راد

       رضا فرخی راد

       کارشناس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

       دانشکده فنی- دانشگاه تهران

       متولد 1357 

       زمینه همکاری: مشاور IT و نرم افزار و تولید کننده افتخاری سامانه مدل اقتصاد ایران

همکار افتخاری بکوجا- سرکار خانم زهرا هاشمی


      زهرا هاشمی

      کارشناسی ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 

      زمینه همکاری: مسئول تهیه فلودیاگرام فعالیت های بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-مهندس علیرضا میرزایی

      علیرضا میرزایی

       کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

       کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

       دانشگاه آزاد اسلامی

       متولد 1363

       زمینه همکاری: مشاور IT و تولید کننده افتخاری سایت بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهدی حیدری


      مهدی حیدری

      کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

      کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور کرج

      کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده وزارت امور خارجه

      متولد 1360

      زمینه همکاری: مشاور سرمایه گذاری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- دکتر ابراهیم امیدی

       ابراهیم امیدی

       کارشناسی مهندسی عمران-نقشه برداری، دانشگاه:خواجه نصیرالدین طوسی

       کارشناسی ارشد: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       دانشجوی دکترا: GIS ، دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

       متولد  1360

       زمینه همکاری: مشاور IT  و ارائه دهنده افتخاری سامانه اطلاعات مکانی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین مینایی

      امیرحسین مینایی

      کارشناسی مهندسی برق- قدرت

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

      متولد 1356

      زمینه همکاری: مدیر اجرایی فروشگاه اینترنتی بکوجا با عنوان سرسرا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      سیدامیرحسینی

      کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

      متولد 1366

      زمینه همکاری: مشاور IT و تولید کننده افتخاری سامانه فروشگاه اینترنتی سرسرا

علی کیانی


      علی کیانی

      کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه

      کارشناسی ارشد

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس میثم حسینی فر

      میثم حسینی فر

      کارشناسی ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار

      دانشگاه: موسسه آموزش عالی آیندگان،مازندران -تنکابن

      متولد 1367

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- فریدون پیرلورن


      فریدون پیرلورن

      کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران

      کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه وزارت امور خارجه

      دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه علوم تحقیقات

      متولد 1358

      زمینه همکاری: مشاور گفتمان سازی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- غلامحسین رضایی


      غلامحسین رضایی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1348

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا -محمد جواد خرمی


       محمد جواد خرمی

      کارشناسی مهندسی راه و ساختمان از دترویت میشیگان امریکا

      متولد 1323

      زمینه همکاری: مشاور مدیریتی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- دکتر عباس محمدی

      عباس محمدی

      کارشناسی مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی شریف

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

      دکترای عمران- مهندسی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1343   

      زمینه همکاری: مشاور مدیریتی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس جدی ثانی

      کوروش جدی ثانی

      کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

      متولد  1347

      زمینه همکاری: مشاور IT

همکارافتخاری بکوجا- مهندس محمد مهدی برخوردار

      محمد مهدی برخوردار

      کارشناسی 

      متولد 

      زمینه همکاری: مشاور IT و SEO بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس بهروز رحمانی


      بهروز رحمانی

      کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه 

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه علم  صنعت ایران

      متولد  1355

      زمینه همکاری: مشاور مهندسی حمل و نقل بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس سعید عسگری


      سعید عسگری

      کارشناسی ریاضی

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه 

      متولد1350

      زمینه همکاری: مشاور گردشگری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- زهرا آبجام

      زهرا آبجام

      کارشناسی ارتباطات علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران شمال

      کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

      دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه آزد تهران شمال

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور امور اجتماعی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-ناهید ساریخانی

      ناهید ساریخانی

      کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رودهن

      دکترای جامعه شناسی، دانشگاه هند

      متولد1346

      زمینه همکاری: مشاور امور اجتماعی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سلیمانی نژاد

      فاطمه سلیمانی نژاد

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه یزد

      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

      دانشجوی دکترای کارآفرینی، دانشگاه تهران

      متولد 1362

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-وحید محمدی

      وحید محمدی

      کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

      متولد 1361

      زمینه همکاری: مشاور استعدادسنجی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مریم فتوحی

      مریم فتوحی

      کارشناسی فلسفه

      متولد  1357

      زمینه همکاری: استاد خط و مشاور هنری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مریم فتوحی

      لیلا زاده موسی

      مهندس عمران روستایی

      متولد  1356

      زمینه همکاری: شبکه ملی مردمی بکوجا


همکارافتخاری بکوجا- مهندس کامبیز رحیمی

       کامبیز رحیمی

      کارشناسی مهندسی عمران از انگلستان

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

      دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 

      زمینه همکاری: مشاور تحقیق و توسعه بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- مهندس داریوش احمد زاده

      داریوش احمد زاده

      کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

      متولد 1352

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا


      حسام خادم صداقت

      دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی

      دانشگاه قم

      متولد 1379

      زمینه همکاری: بررسی وضع موجود دارو در ایران و جهان
      سعید عارف پناه

      دانشجوی کارشناسی  مهندسی عمران، دانشگاه کاشان

      متولد 1377

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا


      سیدامین توکلانی

      دانشجوی کارشناسی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

      متولد 1377

      زمینه همکاری: بررسی اقتصاد و طراحی مدل اقتصاد ایران

همکار افتخاری بکوجا- خانم غلامعلیان

      فاطمه غلامعلیان

      کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه

      دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)،دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1374

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- علی متقی پور


      علی متقی پور

      دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه کاشان

      متولد 1376

      زمینه همکاری: خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

همکار افتخاری بکوجا- محمد تاروردی زاده


      محمد تاروردی زاده

      کارشناس دبیری ریاضی، دانشگاه فرهنگیان رشت

      کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

      متولد 1372

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان گیلان

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حانیه پاشایی

      حانیه پاشایی

      کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی

      کارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1373

        زمینه همکاری: مشاور مدیریت منابع آب بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس سیدمحمد سیدعلی اکبر

      سید محمد سیدعلی اکبر

      کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی

      کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

      متولد 1372

      زمنیه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه لاله


       فاطمه لاله

       کارشناسی حسابداری

       دانشگاه آزاد اسلامی

       متولد 1372

       زمینه همکاری: حسابدار افتخاری بکوجا


همکار افتخاری بکوجا- فاطمه لاله


      شهرزاد پاپی

      کارشناسی برنامه ریزی و جغرافیای شهری

      متولد 1368

      زمینه  همکاری: مشاوری استعدادیابی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- خانم پریسا پیرحاجاتی

      پریسا پیرحاجاتی

      دانشجوی کارشناسی روانشناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی

      متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- هما جلالی فر


       هما جلالی فر

       دانشجوی کارشناسی هوا-فضا

       دانشگاه ازاد اسلامی

       متولد 1378

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا      یاسر رزم آرا

      کارشناسی راهنمایی و مشاوره

      دانشگاه فرهنگیان بابل

      متولد1376

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای تره شهرستان تالش استان گیلان      رضا جانعلی

      کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان،پردیس دکتر شریعتی ساری

      متولد 1373

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان لاهیجان استان گیلان


      پوریا خوشه چین توچاهی

      کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم امام علی (ع) رشت)

      دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد واحد رشت

      متولد 1369

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش لشت نشا شهرستان رشت استان گیلانشاهین بزرگی

      کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم

      متولد 1369

      زمینه همکاری: نماینده  بکوجا در دهستان علی آباد زیبا کنار در استان گیلان


مصطفی قاضی

      کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان . پردیس امام علی رشت 

      متولد 1372

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای شالما شهرستان شفت استان گیلان

همکار افتخاری بکوجا- امیرحسین قوامی

      امیرحسین قوامی

      دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان  گیلان، پردیس امام علی(ع) رشت

      متولد 1378

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گیلک(ترشابرمحله) شهرستان تالش استان گیلان

همکارافتخاری بکوجا- عبدالخالق دهقانزاده

       عبدالخالق دهقانزاده

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       نادر عیسی پور

       کارشناسی نقشه برداری

       متولد  1357

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بابلکنار شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       سید حشمت الله سبطی

       کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       علی قهار پور

       کارشناسی

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش گتاب شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- رضا اعزازی

       محمد ابراهیم  اعزازی

       کارشناسی عمران

       متولد  1348

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       حمیدرضا عباس نژاد

       کارشناسی

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان اسبوکلا بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       فریدون وحدانیان

       کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

       عبدالرحیم کریمی

       کارشناسی دامپروری

      متولد 1341

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گنج افروز بخش مرکزی شهرستان بابل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      شجاع الله ولی تبار

       کارشناسی

       نماینده بکوجا در شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید عیسی جهانیان

     سیدعیسی جهانیان

      کاردانی مخابرات-الکترونیک 

      متولد  1348

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس قاسم پور محمدجان

     قاسم پور محمد جان

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حجت الاسلام میثم سیدی

     حجت الاسلام میثم سیدی

      کارشناسی   فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم حدیث و فقه و اصول

      متولد 1359

      زمینه همکاری: نماینده محترم بکوجا در بخش رودبست شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس ابوالحسن ولی پور

      ابوالحسن ولی پور

      کارشناسی

     متولد  1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      عباس بزرگر سلوکلایی

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- شعبان محمدی

      شعبان محمدی

      کارشناسی

     متولد 

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا دراستان همدان

محمد مهدی پیروزان

      محمدمهدی پیروزان

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

      زمینه همکاری: مشاور مارکتینگ بکوجا

یوسف شاه تیموری

      یوسف شاه تیموری

      کارشناسی جغرافیای برنامه ریزی

      دارای مدرک اختصاصی جایگاه سازی از تیم ries // دوره سطح یک دانش مدیران بنیاد مستضعفان ( دانشگاه شهید بهشتی) دوره مدیریت مرکز مدیریت صنعتی خراسان

      متولد 1344

      زمینه همکاری: مشاور برندینگ بکوجا

محمدصالح حجت الاسلامی

      محمدصالح حجت الاسلامی

      کاردانی گرافیک

      کارشناسی مهندسی دامپروری

      کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

      متولد 1351

      زمینه همکاری: مشاور رسانه ای بکوجا

دکتر مجید کاردار

      مجید کاردار

      دکترای کارآفرینی

      زمینه همکاری: مشاور کارآفرینی و ترویج مشاغل خانگی

همکار بکوجا- اصغر خدادادی

      اصغر خدادادی

      کارشناسی ارشد عمران و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

     متولد  1338

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان سواد کوه استان مازندران

محمد مهدی لطفی زاده

     سید محمد مهدی لطفی زاده

      دانشجوی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

      متولد 1379

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا و سامانه فروشگاهی سرسرا

دکتر فاطمه فکری

      فاطمه فکری

      کارشناسی مهندسی فضای سبز

      کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

      دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

      متولد1371

      زمینه همکاری: مشاور گردشگری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهدی عباسپور

      مهدی عباسپور

      کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه تهران

      زمینه همکاری: گفتمان سازی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- احسان محبوبی

      احسان محبوبی

      کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

      کارشناسی ارشد مهندس مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

      زمینه همکاری: فعالیت رسانه ای بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- فاطمه سیف الله زاده


      فاطمه سیف الله زاده

      کارشناسی آمار

      متولد1370 

      زمینه همکاری: مشاور هنری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- معصومه تاروردی زاده

     معصومه تاروردی زاده

      کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

      کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

      متولد 1368

      زمینه همکاری: مشاور هنری بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- انسیه طاهری

      انسیه طاهری

      کارشناسی اقتصاد نظری

      کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

      متولد 1356

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- زهرا دژمان

     لیلا دژمان

      کارشناسی آمار

      متولد1352

      زمینه همکاری: مشاور بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- سید محمدرضا لطفی زاده


      سید محمدرضا لطفی زاده

      دانشجوی  مهندسی صنایع

      متولد 1381

      زمینه همکاری: فعالیت در امور اجرایی بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- سیدمحمد حسین لطفی زاده


      سید محمد حسین لطفی زاده

      دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه شهید بهشتی

      متولد 1378

      زمینه همکاری: فعالیت IT

همکارافتخاری بکوجا- مهندس دهقانی


     آقای دهقانی

      کارشناسی

      متولد

      زمینه همکاری: مشاور IT

همکارافتخاری بکوجا- محمدجواد شفاه


      محمد جواد شفاه

      کارشناسی ریاضی محض دانشگاه صنعتی اصفهان

      متولد 1370

      زمینه همکاری: فعالیت رسانه ای بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- محمد حسن درودگر

      محمدحسن دوردگر

      کارشناسی مهندسی فناوری

      متولد 1376

      زمینه همکاری: بازاریابی و سامانه فروش بکوجا

همکارافتخاری بکوجا- احمدرضا نصرتی

      احمدرضا نصرتی

      دانشجوی مهندسی پزشکی

      متولد 1380

      زمینه همکاری: پروژه مطالعه و ساخت تجهیزات پزشکی و سامانه فروش بکوجا

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      مرتضی قلی پور

      کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی گرایش: "زراعت و اصلاح نباتات"

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش  های مرکزی و نارنجستان شهرستان سواد کوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      آقای پور بهرام

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان کلاردشت استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      اسماعیل شهسواری

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      حاج محمدعلی نجف پور

      مهندسی صنایع تولیدات صنعتی

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان محمود آباد در استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس کریم شکری

      کریم شکری

      کارشناسی زمین شناسی

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان محمودآباد استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس بابایی

      ایوب بابایی

      کارشناسی حقوق

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس معصومی

      محمد معصومی 

      کارشناسی مدیریت

      متولد 1338

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان چالوس استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس قاسم حسن زاده

      قاسم حسن زاده

      دیپلم تجربی- دهیار

      متولد 1351

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان خشکرود  در بخش مرکزی شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس اسماعیل منتظری

      اسماعیل منتظری

      کارشناسی مالی-حسابداری

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان پازوار  بخش رودبست شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- دکتر محسن محمدی

       محسن محمدی

      متولد دکترای باغبانی، گرایش گیاهان زینتی

      متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس امیر حسینی

      حسن تورانی

      کاردانی صنایع

      متولد 1358

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش چاردانگه شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


      نورالدین پولادی

      کارشناس مشاوره

      متولد 1355

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس حمزه حیدری

       حمزه حیدری

      متولد سوم راهنمایی

       متولد 1346

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش لاله آباد شهرستان بابل استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید هاشم ساداتی

      سید هاشم ساداتی

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش گوهرباران شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس شعبانی

      آقای شعبانی

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمدرضا حیدر قلی زاده

      محمد رضا حیدر قلی زاده

      کارشناسی ارشد مرتع

     متولد  1338

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش بند پی غربی شهرستان بابل استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا- عباس خلیلی پالندی

      عباس خلیلی پالندی

      کارشناس عمران

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی شمالی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سید عباس میریان

      سید عباس میریان

      فوق لیسانس کشاورزی

      متولد 1348

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رودپی مرکزی شهرستان ساری استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- آقای یحیایی

       آقای یحیایی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان عباس آباد استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- بیژن اسماعیلی

      بیژن اسماعیلی

      کارشناسی ارشد زراعت

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان سواد کوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- بهرام مهدوی

      بهرام مهدوی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مصطفی عباسپور

      مصطفی عباسپور

      مهندسی صنایع-تولیدات صنعتی

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد در استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- آقای شریف دینی

      حسن علی شریف دینی

      کارشناسی منابع طبیعی

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان تنکابن استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- آقای حقایق

      قربانعلی حقایق

      کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

      متولد 1334

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سید شعاع موسوی

      سید شعاع موسوی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان نوشهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- دکتر عسگری

      دکتر عسگری

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان گلوگاه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس مهدی یخکشی

      سعید یخکشی

     کارشناسی ارشد زراعت- اصلاح نباتات

      متولد 1333

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان بهشهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس اسفندیاری

      مهندس اسفندیاری

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس آقای رحیمی

      آقای رحیمی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان جویبار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس آقای بابایی

      آقای بابایی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       ذبیح الله گلی قادی

       کارشناسی حسابداری

       متولد 1361

       زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای عربخیل در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی

       زین العابدین شیخیان

       کارشناسی الهیات

       متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای عربخیل در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


      صادق باقری

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای هلی باغ در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


      آقای کشتکار

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای سرخدشت در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


      سیدعلی تقویان

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای سرخدشت در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


      آقای اسماعیل زاده

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای ازن آباد(ازنوا) در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


      جعفر علیپور

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گالشکا در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


      مصطفی قربانی

      متولد

     زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای گالشکا در دهستان بهنمیر بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


       کریم تبار

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان عزیزک بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس نورالدین پولادی


       رمضان پور

       متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان عزیزک بخش بهنمیر شهرستان بابلسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا- مهندس سید میرعابدین حسینی

      سید میرعابدین حسینی

      کاردانی عمران- کارشناسی مدیریت

      متولد 1333

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان قائم شهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس شعبانی

      آقای شعبانی

      متولد

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان قائم شهر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمد علی شبستانی

      محمد علی شبستانی

      کارشناسی کاربرد ریاضی در آمار

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان نکا استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس صدر الدین حق جو

      صدر الدین حق جو

      کارشناسی جغرافیای انسانی

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس علی اکبر عرب نژاد

      علی اکبر عرب نژاد

      کارشناسی مهندسی عمران

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان فریدونکنار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس احمد مدانلو

      آقای ملاصالحی

      کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

      متولد 1351

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای بنفشه ده شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس احمد مدانلو

      آقای بابا جانپور

      دکترا

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در روستای بلده شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس احمد مدانلو

      آقای اعلایی

      کارشناس

      متولد 

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش چمستان شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم زهرا هاشمی

      خانم رقیه دیو سالار

      کارشناسی گیاه پزشکی

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش رویان شهرستان نور استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس کیا

      مهندس کیا

      کارشناس ارشد عمران- زلزله

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس عقیل استادی

      عقیل استادی

      کارشناسی کشاورزی

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس تقی اسدی

      تقی اسدی

      کارشناسی حسابداری

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان راستوپی بخش مرکزی شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم زهرا هاشمی

      فاطمه مهرین فر

      کارشناسی ارشد زراعت

      متولد 1359

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان چهارباغ بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکتر خانم زهرا هاشمی

      منیژه دلاک باشی

      کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکار خانم رقیه حسینی

      سید رقیه حسینی

      کارشناسی کشاورزی- باغبانی

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان هتکه بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- سرکار ثریا ابوطالبی

      ثریا ابوطالبی

      کارشناسی ارشد کشاورزی- باغبانی

      متولد 1367

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان سرخکلا بخش زیراب شهرستان سوادکوه استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس محمد حسین زاده

      محمد حسین زاده

      کاردانی تعاون

      متولد 1335

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان کلارستاق شرق بخش مرکزی شهرستان چالوس استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- مهندس مهدی حیدری

      مهدی اکبری

      مهندسی کشاورزی

      متولد 1374

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان میاندرود بزرگ شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- حبیب الله اربابی

      حبیب الله اربابی

      کاردانی نظامی

      متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان میاندرود کوچک شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- مهندس مصطفی درخوش

      مصطفی درخوش

      کارشناسی مشاوره

      متولد 1345

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان کوهدشت شرقی شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- رضا حسن زاده

      رضا حسن زاده

      کارشناسی

      متولد 

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان کوهدشت غربی شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-جواد اسفندیاری

      جواد اسفندیاری

      کارشناسی مدیریت ورزشی

      متولد 1357

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گهرباران شمالی شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- حر عرب

      حر عرب

      کارشناسی جوشکاری

      متولد 1361

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در دهستان گهرباران جنوبی شهرستان میاندورود استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-آتنا عطارنیا

       آتنا عطارنیا

       دانشجوی کارشناسی روانشناسی

       دانشگاه ازاد اسلامی

       متولد 1379

       زمینه همکاری: مشاور استعدادیابی بکوجا

همکار افتخاری بکوجا-محمد مدانلو

      احمد مدانلو

      کارشناسی معدن_ کارشناسی ارشد مدیریت

      متولد 1335

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان جویبار استان مازندران

همکارافتخاری بکوجا- سیدامیر علی فروغی

      سید امیر علی فروغی

     دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی

     متولد 1379

     زمینه همکاری: تولید محتوا و سئو

همکار افتخاری بکوجا- نصرت لاهوتی

      نصرت لاهوتی

      کارشناسی کشاورزی- دامپروری

      متولد 1342

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا در شهرستان عباس آباد استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-عبدالعلی خویی

      عبدالعلی خویی

     کارشناسی کشاورزی- دامپروی

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بکوجا دربخش هزارجریب شهرستان نکا استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- عزیز الله محمدی

     عزیزالله محمدی

     کارشناسی مدیریت دولتی

     متولد1336

    زمینه همکاری: نماینده بکوجا در بخش نارنجستان شهرستان سوادکوه  استان مازندران   


همکار افتخاری بکوجا- عزیز الله محمدی

     محمد عیسی سام دلیری 

      کارشناس کشاورزی 

      متولد ۱۳۵۴

      زمینه همکاری: نماینده دهستان کلارستاق غربی بخش مرکزی شهرستان چالوس استان مازندران 


همکار افتخاری بکوجا- حسن فاضل

     حسن فاضل

     کارشناس  ارشد حقوق

      متولد 1332

      زمینه همکاری: نماینده بخش مرکزی شهرستان فریدونکنار استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- رجبعلی محسنی

     رجبعلی محسنی

      دیپلم

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده دهستان کلیجان الرستاق بخش کلیجان الرستاق شهرستان ساری استان مازندران همکار افتخاری بکوجا- عنایت احمد نژاد

     عنایت احمد نژاد

      دیپلم اقتصاد

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده دهستان جنت رودبار و چهل شهید بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- علی اکبر شهید نیا

     علی اکبر شهیدنیا

     کارشناسی مدیریت فرهنگی

      متولد 1357

      زمینه همکاری: نماینده بخش دهفری شهرستان فریدونکنار استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا- حشمت الله یزدانی

     حشمت الله یزدانی

     کاردانی دامپروری

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- جانعلی دیلم پاشا

     جانعلی دیلم پاشا

      دیپلم ادبی

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- عباس شکری

     عباس شکری

      کاردانی حسابداری

      متولد 1332

      زمینه همکاری: نماینده منطقه اوجی آباد شهرستان آمل استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا- فضل الله غلامی

     فضل الله غلامی

      کاردانی امور اداری

      متولد 1340

      زمینه همکاری: نماینده منطقه اوجی آباد شهرستان آمل استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-مهدی سلطانی

     مهدی سلطانی

      کارشناسی اقتصاد

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده بخش دشت سر شهرستان آمل استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا-حسین نقد عمل

     حسین نقدعمل

      کارشناسی ارشد کشاورزی

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده دهستان کترا بخش نشتا شهرستان تنکابن استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا-علی قنبری

     علی قنبری

      کاردانی عمران

      متولد 1334

      زمینه همکاری: نماینده دهستان گلیجان بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-صفر تیموری

      صفر تیموری

      کاردانی عمران

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده دهستان میر شمس الدین بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندرانهمکار افتخاری بکوجا-منوچهر غلام پلنگی

     منوچهر غلام پلنگی

      دیپلم کشاورزی

      متولد 1339

      زمینه همکاری: نماینده دهستان تمشکل بخش نشتا شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-رضا گلیج

     رضا گلیج

      سوم راهنمایی

      متولد 1341

      زمینه همکاری: نماینده دوهزار بخش خرم آباد شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-مهرداد پور حسینی

     مهرداد پور حسینی

      دامپزشک

      متولد 1365

      زمینه همکاری: نماینده دهستان سه هزار بخش خرم آباد شهرستان تنکابن استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-ابراهیم قربان پسندی

     ابراهیم قربان پسندی

      دیپلم کشاورزی

      متولد 1336

      زمینه همکاری: نماینده شهرستان عباس آباد استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-حسین قادی

     حسین قادی

      کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی

      متولد 1346

      زمینه همکاری: نماینده دهستان تمشکل بخش نشتا شهرستان تنکابن استان مازندران

 

همکار افتخاری بکوجا-نصرت الله قاسم کلائی

     نصرت الله قاسم کلائی

      سوم راهنمایی

      متولد 1344

      زمینه همکاری: نماینده روستای شاد مراد محله دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران


همکار افتخاری بکوجا-علی جنت فریدونی

     علی جنت فریدونی

      اول راهنمایی

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده روستای جنت رودبار دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-اسماعیل ذوقی

     اسماعیل ذوقی

      کارشناس ارشد تربیت بدنی

      متولد 1347

      زمینه همکاری: نماینده روستای شستا دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-عباس جنت قربانی

     عباس جنت قربانی

      کاردانی برق

      متولد 1349

      زمینه همکاری: نماینده روستای دره دم دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-انوش خلعتبری

     انوش خلعتبری

      دانشجوی کارشناسی عمران

      متولد 1354

      زمینه همکاری: نماینده روستای آسیابسر دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-عزت الله بهرامی

     عزت الله بهرامی

      دیپلم تجربی

      متولد 1337

      زمینه همکاری: نماینده روستای دراز زمین دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-محمود برکی

     محمود برکی

      متولد 

      زمینه همکاری: نماینده روستای نمکدره دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-حسن بهداد

     حسن بهداد

      دیپلم

      متولد 1346

      زمینه همکاری: نماینده روستای ولنگان دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-کیوان کوچکیان

     کیوان کوچکیان

      متولد گراسماسر

      زمینه همکاری: نماینده روستای جنت رودبار دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-علی علیخانی

     علی علیخانی

      اول راهنمایی

      متولد 1343

      زمینه همکاری: نماینده روستای پلهم جان دهستان جنت رودبار بخش دالخوانی شهرستان رامسر استان مازندران

 
همکار افتخاری بکوجا-عابد چکاو

     عابد چکاو

      دیپلم ریاضی

      متولد 1357

      زمینه همکاری: نماینده دهستان امامزاده عبدالله جنوبی بخش دهفری شهرستان فریدونکنار استان مازندران

همکار افتخاری بکوجا-حجت الله سیفایی

     حجت الله سیفایی

      دیپلم فنی

      متولد 1350

      زمینه همکاری: نماینده دهستان امامزاده عبدالله شمالی بخش دهفری شهرستان فریدونکنار استان مازندران