شرایط احراز نمایندگی بکوجا در استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستابه نام خدا

شرایط احراز نمایندگی بکوجا در استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا


مشخصات عمومی

 1. اعتقاد به کار داوطلبانه بدون توقع مالی
 2. مسئولیت پذیری و داشتن روحیه پاسخگویی
 3. دارای تعهد در اختصاص زمان کافی برای تحقق اهداف بکوجا
 4. دارای اخلاق حسنه
 5. باور قلبی و عملی به اینکه هرکس که با بکوجا آشنا شود نبایستی از آن جدا شود
 6. داشتن روابط عمومی قوی
 7. داشتن روحیه کمک به مردم
 8. داشتن گوشی تلفن همراه هوشمند
 9. آشنا با شبکه های اجتماعی و محیط وب
 10. داشتن فرصت و زمان برای انجام امور شبکه
 11. سلامت کاری (نداشتن سوء پیشینه در محیط کار)
 12. داشتن سلامت و توانایی جسمی
 13. خوش نامی در حوزه کاری
 14. خوش نامی در محدوده تعیین شده
 15. عدم وابستگی سیاسی
 16. داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 17. ترجیحا در محدوده سنی سی تا پنجاه و پنج سال
 18. درصورت خارج بودن از محدوده سنی تعیین شده مابقی موارد فوق را به طور کامل احراز نمایند


احراز هویت نمایندگان بکوجا


مشخصات اختصاصی نماینده استان

 1. دارای ارتباط عمومی مناسب با مدیران استان و شهرستان ها و بخش های تابعه
 2. داشتن شبکه ارتباطی قوی با مردم استان
 3. ترجیحا دارای فعالیت در بخش خصوصی


مشخصات اختصاصی نماینده شهرستان

 1. دارای ارتباط عمومی مناسب با مدیران شهرستان و بخش ها و دهستان های تابعه
 2. داشتن شبکه ارتباطی قوی با مردم شهرستان


مشخصات اختصاصی نماینده دهستان

 1. دارای ارتباط عمومی مناسب با مدیران بخش ها و دهستان های تابعه شهرستان بالادستی
 2. داشتن شبکه ارتباطی قوی با مردم دهستان
 3. ترجیحا از فعالان اقتصادی منطقه

 


احراز هویت بکوجا

 

مشخصات اختصاصی نماینده روستا

 1. دارای ارتباط عمومی مناسب با مدیران دهستان های تابعه بالادستی
 2. داشتن شبکه ارتباطی قوی با مردم روستا
 3. ترجیحا از کشاورزان یا دامداران مطرح روستا