مقالات

جهش تولید کدام کالاها؟

مقام معظم رهبری سال 1399 را که مصادف با اعمال تحریم های شدید از سوی دولت امریکا به مردم غیور و عزتمند ایران می باشد را س...

چرا استعدادیابی؟

پیشرفت جوامع بشری مستلزم نقش آفرینی انسان هاست. هرچه این نقش آفرینی آگاهانه تر و پررنگ تر باشد سرعت رشد جوامع نیز بیشتر ...

از دولت سیزدهم چه می خواهیم؟

خرداد سال 1400 انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و از مرداد همان سال دولت سیزدهم جایگزین دولت فعلی خوا...

سامان فقر

فقر همواره آثار مخربی را با خود به همراه می‌آورد. فقر با بیکاری پیوند دارد و باعث می‌شود کودکان برای کمک به معیشت خانوا...

تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری

مسکن پس از اشتغال مهمترین دغدغه جوانان برای ازدواج است. حل مشکل مسکن جوانان از طریق احداث واحدهای مسکونی استیجاری بر روی...