مقالات

چرا استعدادیابی؟
چرا استعدادیابی؟
پیشرفت جوامع بشری مستلزم نقش آفرینی انسان هاست. هرچه این نقش آفرینی آگاهانه تر و پررنگ تر باشد سرعت رشد جوامع نیز بیشتر می شود. از سوی دیگر تکامل و پیشرفت و تعالی انسان نیازمند شناسایی توانایی ها و استعدادهای بالقوه او در زمان مناسب و فراهم نمودن زمینه برای بروز و شکوفایی آن توانایی ها می باشد. در شکوفایی استعدادها، نقش علائق انسان انکارناپذیر است. از این رو در مسیر بهره گیری حداکثری از توانایی های فردی توجه به علائق فردی نیز ضروری می باشد. هدف از استعدادیابی کمک به انسان ها به منظور دستیابی به حداکثر کمال و تعالی و پیشرفت با توجه به مقدورات محیطی و شرایط اجتماعی که در آن زندگی می کنند می باشد. بر این اساس شاخصه های هوش، حافظه، شخصیت، هنر، ورزش، دانش، مهارت، ازدواج، شغل و علائق فرد از طریق پرسشنامه هایی مورد ارزیابی قرار گرفته و متناسب با این ارزیابی، توصیه ها و پیشنهاداتی در حوزه های مختلف به تناسب استعداد و توانمندی های شناسایی شده از فرد در اختیار وی قرار می گیرد.رموز موفقیت برای تولید 6 میلیون واحد مسکونی در 6 سال آینده- برگرفته از تجربیات طرح مسکن مهر
رموز موفقیت برای تولید 6 میلیون واحد مسکونی در 6 سال آینده- برگرفته از تجربیات طرح مسکن مهر
با آغاز فعالیت مجلس یازدهم، نشانه های متعددی از انگیزه بالای نمایندگان برای ایجاد تحولی مثبت در زندگی مردم و اقتصاد کشور دیده می شود، از جمله در بخش مسکن شاهد تلاش ها و گفتگوهایی از سوی نمایندگان مختلف برای ایجاد تحرک در بخش ساختمان سازی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور می باشیم که در جای خود بسیار امیدوار کننده است، لیکن نباید از این موضوع غفلت نمود که جهش در تولید مسکن نیازمند عزم عمومی و هماهنگی همه دستگاه ها می باشد و این تلاش ارزشمند مجلس بایستی در تعامل و مشارکت با دستگاه های اجرایی و تامین کنندگان منابع مالی و سازندگان مسکن صورت پذیرد تا منجر به نتیجه مطلوب گردد.تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری
تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری
مسکن پس از اشتغال مهمترین دغدغه جوانان برای ازدواج است. حل مشکل مسکن جوانان از طریق احداث واحدهای مسکونی استیجاری بر روی زمین های دولتی و با سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی و مشارکت نهادهای حمایتی برای پذیرش پرداخت بخشی از اجاره بهای مسکن جوانان و انعقاد قراردادهای اجاره درازمدت، می تواند دغدغه مسکن را برای جوانان برطرف نماید.رباخواری فعالیتی معاف از مالیات و مانع بزرگ در اشتغال و ازدواج جوانان
رباخواری فعالیتی معاف از مالیات و مانع بزرگ در اشتغال و ازدواج جوانان
اشتغال پایدار، درآمد مناسب و مسکن، مهمترین دغدغه های جوانان برای ازدواج هستند و همه این دغدغه ها به مشکلات اقتصادی کشور بر می گردد. جوانان بزرگترین سرمایه و مهمترین نقطه اقتدار کشور هستند، لیکن عدم برنامه ریزی و فرهنگ سازی و آموزش مناسب، سبب عدم استفاده مطلوب از این فرصت بی بدیل در مسیر عمران و آبادانی کشورگردیده است. از یک طرف افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی نیازمند شکل گیری فعالیت و تولید ثروت بیشتر در کشور می باشد که جوانان بهترین عناصر آن هستند و از یک طرف بیکاری و نبود شغل مناسب برای همان جوانان، سیمای یک سوء مدیریت عمدی یا سهوی را به رخ می کشد.مسکن، موتور محرکه اقتصاد ایران در سال جهش تولید
مسکن، موتور محرکه اقتصاد ایران در سال جهش تولید
در کشورهایی که جمعیت آن ها رو به افزایش است، احداث مسکن همواره یکی از نیازهای اصلی است. عدم ساخت به موقع مسکن موجب مشکلات مختلفی از جمله اختلال در چرخه تولید مصالح ساختمانی، تاخیر در انجام ازدواج جوانان و گرانی مسکن می گردد. از سوی دیگر فعال شدن بخش تولید مسکن به دلیل ارتباط گسترده ای که با صنایع بالادستی و پایین دستی خود دارد، موجب حرکت در بخش های متعدد اقتصاد می گردد. از این رو، فعالیت بخش مسکن در هر کشور موجب تحرک کل اقتصاد آن کشور خواهد شد.