مقالات

تحلیل آیات قرآن مربوط به گردشگری با محوریت تفسیر علامه طباطبایی
تحلیل آیات قرآن مربوط به گردشگری با محوریت تفسیر علامه طباطبایی
رهبانیت و ترک لذتهای دنیایی نتیجه فهم نادرست از زهد سفارش شده دین است. کسب لذت های حلال با رویکرد الهی یک ضرورت اجتناب ناپذیر جهت ارضای نیازها است. یکی از این نیازها گشتن و سیر و سیاحت است کا تاثیرات شگرفی در روح و روان و اندیشه بشر دارد. مخصوصا اگر با رویکرد دینی و در مسیر تکاملی فکر و روانی باشد. مساله گردشگری در دو سبک زندگی مختلف الهی و مادی وجود داشته و مورد سفارش می باشد. ولی تفاوت های ماهوی و غایی به گردشگری الهی، ماهیت الهی و آرمان معنوی می بخشد. قرآن کریم در هفت آیه مختلف با صیغه امر "سیروا فی الارض" و هفت بار با صیغه استفهام تهییجی و ترغیبی "افلم یسیروا فی الارض" به گردش در مطلق زمین دستور می دهد. این مقاله به روش تحلیلی، توصیفی در متون قرآنی به بیان دیدگاه اسلام درباره گردشگری و اهداف آن پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد؛ اصل گردشگری دارای استحباب شدید بوده و هدف از گردشگری عبرت گیری از سرگذشت گذشتگان و انتخاب راه درست عبودیت خدا در زندگی می باشد. و کسب اطلاعات صرف و خشک از گذشتگان یا خوشگذرانی آمیخته به اعمال حرام غایت نهایی گردشگری در اسلام نیست.روز جهانی گردشگری
روز جهانی گردشگری
بر اساس تصمیم سازمان جهانی گردشگریِ سازمان ملل متحد از سال ۱۹۸۰، روز ۲۷ سپتامبرِ (6مهر)هر سال به عنوان روز جهانی انتخاب شده است. انتخاب و تصویب این روز، اتفاق مهمی در صنعت گردشگری به حساب می آید و نقطه عطفی را در گردشگری جهانی به وجود آورده است. انجام برنامه های مختلف در این روز با این اهداف صورت می گیرد: بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن نحوه تاثیرات گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در اقصی نقاط جهان.اهمیت گردشگری در ایران
اهمیت گردشگری در ایران
رغم وجود تمام چالش ها و موانع، باعث شده تا کشورهای زیادی به گزینه مشارکت و توسعه این صنعت توجه داشته باشند. در این میان صنعت توریسم برای کشورهایی که در جستجوی شناخت مزیت های خود و یا خلق مزیت های جدید برای توسعه اقتصادی و یا گریز از اقتصاد تک محصولی هستند یکی از این مزیت ها در سطح منطقه ای و جهانی است.