مقالات

صنعت نساجی و پوشاک ترکیه،الگوی پیش رو
صنعت نساجی و پوشاک ترکیه،الگوی پیش رو
با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصاد جهانی ضربه جدی خورده که سالها طول خواهد کشید تا زیان وارده جبران شود، خصوصاً کشوری مانند ترکیه که بخشی از درآمدش از راه گردشگری تامین می شود. به موجب تخمین بانک جهانی، اقتصاد ترکیه در پایان سال جاری صفر 0.5% و در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رشدی معادل ۴درصد دست خواهد یافت.البته تاثیری که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی گذاشته ممکن است پیش بینی ها را محقق نکند. در این میان نکته ی حائز اهمیت این است که اقتصاد ترکیه تنها بر صنعت گردشگری و توریسم متکی نیستچالش هاو فرصت های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک و راه کارهای پیشنهادی
چالش هاو فرصت های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک و راه کارهای پیشنهادی
با توجه به پیشینه صنعت نساجی و پوشاک در ایران (قدمت هزار ساله نساجی در یزد)اولین اقدام «امیرکبیر» در زمینه صنعتی کردن و پیشرفت ایران احداث کارخانه¬‌های نساجی بود. سابقه طولانی صنعت نساجی در کشور و وجود مواد اولیه مورد نیاز از قبیل پنبه و الیاف مصنوعی و همچنین نیروی انسانی ارزان، بر اهمیت وجود این صنعت در کشور می افزاید. به دلیل جایگاه خاص این صنعت در اقتصاد و تاثیر مستقیم آن در جامعه با تامین نیاز اساسی هر فرد و با برآورد نیاز سالانه کشور به میزان حداقل ۴۲۰ میلیون دست لباس، توان تاثیرگذاری بالایی بر نرخ رشد، اشتغال و تولید را دارد. [1] بنابر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود که کمتر از نیمی از آن توسط تولیدات داخلی تامین می شود.