مقالات

چالش هاو فرصت های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک و راه کارهای پیشنهادی
چالش هاو فرصت های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک و راه کارهای پیشنهادی
با توجه به پیشینه صنعت نساجی و پوشاک در ایران (قدمت هزار ساله نساجی در یزد)اولین اقدام «امیرکبیر» در زمینه صنعتی کردن و پیشرفت ایران احداث کارخانه¬‌های نساجی بود. سابقه طولانی صنعت نساجی در کشور و وجود مواد اولیه مورد نیاز از قبیل پنبه و الیاف مصنوعی و همچنین نیروی انسانی ارزان، بر اهمیت وجود این صنعت در کشور می افزاید. به دلیل جایگاه خاص این صنعت در اقتصاد و تاثیر مستقیم آن در جامعه با تامین نیاز اساسی هر فرد و با برآورد نیاز سالانه کشور به میزان حداقل ۴۲۰ میلیون دست لباس، توان تاثیرگذاری بالایی بر نرخ رشد، اشتغال و تولید را دارد. [1] بنابر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود که کمتر از نیمی از آن توسط تولیدات داخلی تامین می شود.