مقالات

انحصار خط مونتاژ، گلوگاه جهش تولید خودرو
انحصار خط مونتاژ، گلوگاه جهش تولید خودرو
یکی از مهمترین ظرفیت های تولیدی در کشور که هم در حوزه اشتغال و هم در حوزه جذب نقدینگی و تولید ثروت، ظرفیت بسیار خوبی دارد، صنعت خودروسازی در کشور می باشد.سهم ایران از تولید خودرو در جهان در سال 2019
سهم ایران از تولید خودرو در جهان در سال 2019
سهم ایران از تولید وسیله نقلیه موتوری در جهان 821.060 وسیله نقلیه می باشد که در برگیرنده سهم 0.9% در تولید کل می باشد. همچنین تولید وسیله نقلیه شخصی در سال 2019 در ایران 770.000 دستگاه معادل 1.1% کل تولید وسیله نقلیه موتوری شخصی و تولید وسیله نقلیه تجاری 51.060 دستگاه و معادل 0.2% از تولیدات جهانی می باشدکمبود عرضه و فرهنگ مصرف نقدینگی دو عامل مهم گرانی خودرو
کمبود عرضه و فرهنگ مصرف نقدینگی دو عامل مهم گرانی خودرو
برای کاهش قیمت خودرو (البته در میان مدت) به سه پیشنهاد زیر به صورت همزمان عمل نماییم: 1)فرهنگ صحیح استفاده از نقدینگی را برای مردم تشریح کنیم و از آنان بخواهیم برای حرکت به سوی اقتصاد سالم، راهی بجز ورود نقدینگی به بخش تولید و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارزش آفرین وجود ندارد و انتظار پرداخت سودهای بی‌حساب صرفا تورم آفرین و نابودکننده تولید است. 2)تولیدکنندگان را متعهد نماییم تا با بهبود بهره وری، ارتقاء دانش فنی و افزایش تولید، کیفیت محصولات را بهبود و قیمت را کاهش داده و با برندسازی و جلب اطمینان مشتری، بازارهای مطمئن داخلی و خارجی برای خود دست و پا کنند. 3)با افزایش عرضه محصول، به تقاضای بازار که با اجرای بند یک این پیشنهادات، از تقاضای با هدفِ تبدیلِ پول به کالا، به تقاضای واقعی تبدیل شده است، قیمت متعادل را در بازار برقرار نماییم.جهش در تولید خودرو، تولید ثروت ملی، ایجاد اشتغال، ترغیب فرزندآوری
جهش در تولید خودرو، تولید ثروت ملی، ایجاد اشتغال، ترغیب فرزندآوری
تولید خودرو در ایران سابقه ای بیش از 50 سال دارد و هیچ کشوری در منطقه غرب آسیا چنین پیشینه ای ندارد. اگرچه انتظار این بوده که در این 50 سال دانش فنی طراحی و تولید خودرو در ایران بومی شده باشد، لیکن به دلایل مختلف این مقصود حاصل نشده است. با این وجود، تولید خودرو در کشور یک ظرفیت بالقوه و یک فعالیت صنعتی می باشد که براساس اعلام وزارت صمت، زیرساخت‌های آن برای تولید 2.8 میلیون خودرو سواری در سال فراهم می باشد، لذا نباید از این سرمایه گذاری قدیمی غافل شد.