سهم استان ها از تولید محصولات زراعی 1396-1397

به نام خدا

سهم استان ها از تولید محصولات زراعی

(سیدعلی لطفی زاده 1399/02/09)

متن مقاله سهم استان ها از تولید محصولات زراعی، براساس نتایج آمارگیری زراعت در سال آبی 96-97 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر گردیده است،  میزان تولید 21 محصول زراعی در هریک از استان ها ذکر گردیده است. سطح زیر کشت، مقدار تولید و تعداد استانی که هر محصول در آن تولید می گردد به شرح زیر است. توجه شود که در این جدول مساحت زمین هایی که در آیش بوده اند لحاظ نشده است.ردیف

نام محصول

سطح زیر کشت

برداشت محصول

تعداد استان

 زیر کشت

وسعت (هکتار)

سهم

مقدار (تن)

سهم

*

جمع کل

11.431.961

100%

63.864.508

100%

*

1

انواع لوبیا (دانه خشک)

72.416

0.6%

139.333

0.2%

12

2

انواع نخود (دانه خشک)

531.432

4.6%

229.442

0.4%

9

3

برنج (شلتوک)

396.878

3.5%

1.956.280

3.1%

9

4

پنبه (دانه وش)

52.131

0.5%

145.971

0.2%

5

5

پیاز

45.840

0.4%

1.700.943

2.7%

10

6

جو

1.765.537

15.4%

2.746.679

4.3%

27

7

چغندر قند

134.760

1.2%

8.388.452

13.1%

7

8

خربزه، طالبی، گرمک و دستنبو

62.832

0.5%

1.444.780

2.3%

11

9

خیار

27.230

0.2%

751.161

1.2%

14

10

ذرت خوشه ای و علوفه ای

152.872

1.3%

6.089.928

9.5%

11

11

ذرت دانه ای

103.627

0.9%

693.509

1.1%

5

12

زعفران

47.382

0.4%

152.026

0.2%

2

13

سیب زمینی

122.576

1.1%

4.117.462

6.4%

12

14

کلزا

157.742

1.4%

351.498

0.6%

11

15

گندم

6.526.586

57.1%

12.704.747

19.9%

28

16

گوجه فرنگی

105.942

0.9%

4.894.956

7.7%

16

17

هندوانه

70.339

0.6%

1.697.838

2.7%

15

18

هویج، ترب، شلغم

15.461

0.1%

314.602

0.5%

4

19

یونجه

502.788

4.4%

4.503.000

7.1%

14

20

سایر سبزیجات

99.078

0.9%

2.538.618

4%

20

21

نیشکر

89.271

0.8%

7.631.923

12%

1

22

سایر

349.241

2.1%

671.360

1.1%

31 همانطوری که در جدول مشاهده می گردد، بیشترین سطح زیر کشت به ترتیب به محصولات گندم، جو، انواع نخود (دانه خشک)، یونجه و برنج (شلتوک) مربوط می گردد و بیشترین مقدار برداشت محصول به ترتیب مربوط به گندم، چغندر قند، نیشکر، ذرت خوشه ای و علوفه ای، گوجه فرنگی، یونجه و سیب زمینی می باشد.بیشترین مقدار هر محصول در استان های زیر تولید می گردد:


ردیف

نام محصول

استان اول

استان دوم

تعداد استان سوم

نام

مقدار (تن)

نام

مقدار (تن)

نام

مقدار (تن)

*

تولید کل در کشور

خوزستان

13.335.751

خ. رضوی

4.818.494

فارس

4.119.221

1

انواع لوبیا (دانه خشک)

لرستان

32.858

فارس

28.945

زنجان

24.493

2

انواع نخود (دانه خشک)

کرمانشاه

64.035

آذ. غربی

50.799

لرستان

31.984

3

برنج (شلتوک)

مازندران

741.699

گیلان

649.915

گلستان

89.327

4

پنبه (دانه وش)

خ. رضوی

71.155

فارس

44.526

گلستان

10.263

5

پیاز

کرمان

405.442

هرمزگان

366.870

اصفهان

147.280

6

جو

همدان

378.573

خ. رضوی

236.148

لرستان

184.582

7

چغندر قند

خ. رضوی

1.701.181

آذ. غربی

1.688.843

خوزستان

1.436.259

8

خربزه، طالبی، گرمک و دستنبو

خ. رضوی

439.013

قزوین

165.236

فارس

160.571

9

خیار

کرمان

280.481

کردستان

55.823

همدان

50.249

10

ذرت خوشه ای و علوفه ای

قزوین

1.129.975

خ. رضوی

665.936

فارس

656.620

11

ذرت دانه ای

خوزستان

420.135

فارس

76.722

کرمانشاه

64.368

12

زعفران

خ. رضوی

121.376

خ. جنوبی

18.520

 

 

13

سیب زمینی

همدان

806.251

اردبیل

805.069

کرمانشاه

329.849

14

کلزا

گلستان

109.175

خوزستان

59.549

فارس

30.894

15

گندم

خوزستان

1.562.633

گلستان

959.031

کردستان

958.009

16

گوجه فرنگی

بوشهر

1.308.446

هرمزگان

774.918

فارس

499.502

17

هندوانه

فارس

355.171

سیستان

245.448

کرمان

241.869

18

هویج، ترب، شلغم

خوزستان

158.052

فارس

108.010

اصفهان

18.321

19

یونجه

آذ. شرقی

595.326

آذ. غربی

448.581

فارس

420.634

20

سایر سبزیجات

خوزستان

520.561

تهران

327.600

هرمزگان

285.441

21

نیشکر

خوزستان

7.631.923

 

 

 

 

22

سایر

گلستان

110.266

خوزستان

81.501

آذ. شرقی

59.781

همان گونه که در جدول فوق مشخص گردیده است، استان خوزستان علاوه بر آنکه در تولید محصولات زراعی مقام اول در کشور را دارد در تولید 5 محصول ذرت دانه ای، گندم، هویج-ترب-شلغم، سایر سبزیجات و نیشکر نیز مقام اول، در تولید کلزا مقام دوم و در تولید چغندرقند مقام سوم را در کشور در اختیار دارد. ضمنا این استان تولید کننده انحصاری نیشکر در کشور می باشد و به تنهایی تمام تولید کشور را در اختیار دارد.
همچنین استان خراسان رضوی که مقام دوم تولید محصولات زراعی در کشور را در اختیار دارد، در تولید 4 محصول زراعی پنبه، چغندرقند، خربزه- طالبی- گرمک- دستنبو، و زعفران نیز مقام اول، در تولید جو و ذرت خوشه ای و علوفه ای مقام دوم در کشور را در اختیار دارد.هویجاستان فارس هم که مقام سوم تولید محصولات زراعی در کشور را در اختیار دارد، تنها در تولید هندوانه در کشور مقام نخست، در تولید انواع لوبیا، پنبه، ذرت دانه ای و هویج-ترب- شلغم رتبه دوم و در تولید خربزه،- طالبی- گرمک- دستنبو، ذرت خوشه ای و علوفه ای، کلزا، گوجه فرنگی و یونجه مقام سوم تولید در کشور را در اختیار دارد.از دیگر نکات قابل توجه جدول فوق، نقش استان لرستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع لوبیا، استان کرمانشاه به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع نخود، استان کرمان به عنوان بزرگترین تولیدکننده پیاز و خیار، استان همدان به عنوان بزرگترین تولیدکننده جو و سیب زمینی، استان گلستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده کلزا، استان بوشهر به عنوان بزرگترین تولیدکننده گوجه فرنگی و استان آذربایجان شرقی به عنوان بزرگترین تولیدکننده یونجه در کشور می باشد.-مقالات مرتبط

جهش تولید کدام کالاها؟
12 گام برای شکوفایی اقتصاد ایران

افزایش بازده واحد سطح، مدیریت کشت محصول و مدیریت مصرف آب، کلید خودکفایی در کشاورزی ایران

خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در کنار حفظ منابع آبی ایرانسهم استان ها از تولید محصولات زراعی 1396-1397

کدام استان ها نقش بیشتری در تولید محصولات زراعی دارند؟

خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در کنار حفظ منابع آبی ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *