ضرورت تغییر فرهنگ کار و تلاش

وابستگی معیشت مردم به درآمدهای نفتی با وجود بالغ بر 36 میلیون جوان آماده کار در کشور و بررسی 
نظرات کاربران
ارسال دیدگاه